Regiotafel Fryslân

  • 13:00 uur
  • Locatie volgt
  • AndersOud 2030


Het thema van deze regiotafel is: 'Eenzaamheid'.

Dit onderwerp is 1 van de thema’s van de Ouderendelegatie Friesland-Groningen van de Raad van Ouderen. Stichting Friese Ouderenbonden (SFO) is nauw betrokken bij de invulling van de regiotafels Anders Oud 2030 in Friesland en zal tijdens deze bijeenkomst ook dieper ingaan op het thema om ervaringen en ideeën vanuit de deelnemers mee te nemen bij verdere ontwikkeling van hun agenda.

Meer informatie over het programma en de locatie volgt binnenkort!

Aandachtsgebieden

AndersOud 2030