Regiotafel Groningen

  • 13:00 uur
  • 15:00 uur
  • Noordbroek
  • Zorg Innovatie Forum
  • AndersOud 2030

Ouderenhuisvesting in een krimpgebied thema op een regiotafel-bijeenkomst voor ouderen op 15 november in Noordbroek

In een regiobijeenkomst voor Ouderen op 15 november in de Noordsuythoeve zal gesproken worden over ouderenhuisvesting in een krimpgebied. In Noord-Nederland hebben vooral de gebieden Noord-Groningen en Oost-Groningen te maken met krimp. Oudere mensen overlijden en jongeren trekken weg! De bevolking vergrijst sterk. Ouderen moeten van de overheid langer thuis blijven wonen. Veel ouderen wonen in een te grote woning en niet gelijkvloers. Er is behoefte aan meer zorgwoningen (kleinere compacte woningen en gelijkvloers). Om aan meer zorgwoningen te komen moet er gebouwd of verbouwd worden. Meer nieuwbouw kan alleen wanneer er woningen afgebroken worden, omdat er door de krimp geen behoefte is aan meer woningen. Dit is een kostenpost! Verbouw van de vaak oudere woningen is ook duur. Hoe wordt dit probleem door de beleidmakers de komende jaren opgelost.

Yvonne Witter, beleidsadviseur bij de woningkoepel Aedes zal haar visie over dit thema geven. Op de inleiding zal gereageerd worden door de wethouders Laura Broekhuizen van de gemeente Oldambt en Jan Jakob Boersma van de gemeente Midden-Groningen. Daarna gaan zij in gesprek met de aanwezigen.

De regiobijeenkomsten worden georganiseerd door Anders Oud 2030[1], een initiatief van Zorg Innovatie Forum [2]en HANNN[3] in Groningen. Anders Oud 2030 is het ouderen­programma in Noord- en Noordoost-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel) dat wil bijdragen aan de zorg voor en welzijn van ouderen in dit gebied. De stem van ouderen is hierbij leidend en hun ervaringen, wensen en behoeften rondom het gelukkig, gezond en vitaal ouder worden staan centraal. Anders Oud 2030 speelt hierin een verbindende rol. Anders Oud 2030 werkt actief samen met verschillende ouderen- en seniorennetwerken in de regio, ouderen die op persoonlijke titel meedenken en -doen en professionals uit zorg-, welzijns-, kennis- en onderwijsinstellingen, gemeenten, en woningbouwcorporaties.

De bijeenkomst in Noordbroek is openbaar en begint om 13.00 uur en zal eindigen omstreeks 15.00 uur. De toegang is gratis.
Wel even aanmelden bij het Zorg Innovatie Forum in Groningen, via info@zorginnovatieforum.nl of via info@andersoud2030.nl

 


[1] www.andersoud2030.nl

[2] www.zorginnovatieforum.nl

[3] Healthy Ageing Network Northern Netherlands, www.hannn.eu