Uitnodiging Innovatiesessie Sociaal Goud

  • 12:00 uur
  • 16:30 uur
  • Kantoor Sociaal Goud, Zuiderplein 4/6, Leeuwarden
  • HANNN

De derde sessie van het Sociaal Goud Lab is aangebroken. Het Sociaal Goud Lab is een plek waar studenten, professionals, mantelzorgers, ouderen, vrijwilligers, ondernemers, organisaties en alle andere belangstellenden kunnen deelnemen aan ‘innovatie-sessies’. Tijdens deze sessies wordt besproken waar bepaalde vraagstellingen en maatschappelijke behoeftes liggen en hoe we daar als samenwerkende organisatie(s) op kunnen inspringen. 

Hersenstichting
Het thema van de derde sessie sluit aan op de uitkomsten van onze eerste sessie betreffende vitaliteit. Naar aanleiding van deze sessie heeft Sociaal Goud diverse gesprekken gevoerd, waaronder met de Hersenstichting. Vanuit de Hersenstichting heerst de vraag op wat voor manier ouderen hun hersenen vitaal kunnen houden. In samenwerking met de Hersenstichting gaan wij hun vraag concretiseren, komen we tot mooie ideeën, bundelen we onze krachten en kijken wij hoe we waardevolle ideeën tot uitvoering kunnen brengen. Zo wordt de basis voor nieuwe innovatieve projecten gelegd; samen tot een idee komen, uitwerken, realiseren en écht een verschil maken.
Drs. Erik Prins zal de Sociaal Goud Lab sessie begeleiden. Erik Prins heeft het boek ‘Design, denken & doen’ geschreven, is gespecialiseerd in Design Based Education en is daarmee een waardevolle toevoeging binnen het Sociaal Goud Lab. Hij pakt de begeleiding op samen met Frans Scheepens van Brain Fuel. 
 
U kunt zich per mail aanmelden, marleen@sociaalgoud.nl of telefonisch contact opnemen met Marleen Suurmeijer, 0631671589
 
Datum: 22-11-2019
Inloop en lunch:  12.00 tot 12.30     
Sessie:  12.30 tot uiterlijk 16.30
Locatie: Zuiderplein 4/6 (Kantoor Sociaal Goud).
Maximum aantal deelnemers: 30
Deelname: gratis
 

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network