Onze ambitie

Er zijn gebieden waar mensen gemiddeld ouder worden dan elders. Deze gebieden zijn ‘Blue Zones’ genoemd. Die naam komt vanuit een samenwerking tussen National Geographic en een aantal wetenschappers, in 2004. Op een wereldkaart plakten zij blauwe stickertjes op de gebieden waar gemiddeld tien keer meer mensen 100 jaar worden dan in de Verenigde Staten. Die huidige Blue Zones zijn: Okinawa (Japan), Loma Linda (Californië), Nicoya (Costa Rica), Ikaria (Griekenland) en Sardinië (Italië). De ambitie ‘Noord-Nederland als Blue Zone’ geeft een individueel en een collectief perspectief voor Healthy Ageing.

Deze ambitie komt voort uit het gegeven dat de levensverwachting in Noord-Nederland lager is dan het nationaal gemiddelde. De relatief ongezonde leefstijl speelt daarbij een rol en zorgt voor een verhoogde kans op ziektes als obesitas, kanker, COPD, hart- en vaatziektes en diabetes. Daar komt bij dat de Noord-Nederlandse bevolking sterk vergrijst en dat de bevolkingsgroei in verschillende gemeenten op nul staat of zelfs afneemt. Het aantal mensen met een leeftijdgerelateerde (chronische) ziekte stijgt en door de demografische veranderingen dreigt een tekort aan zorg-professionals in Noord-Nederland. Noord-Nederland is dus nog lang geen Blue Zone; maar het concept gaat uit van een positieve insteek en dat inspireert: een langer en gelukkiger leven met de eigen cultuur, normen en waarden als basis.

De genoemde uitdagingen brengen sociale en economische kansen met zich mee op het gebied van Healthy Ageing. Samenwerkingsverbanden, bewonersbedrijven, coöperaties, et cetera kunnen met hun wortels in de samenleving vanuit die gezamenlijke cultuur en energie een trend naar langer en gelukkiger leven in gang zetten.

De (rand)voorwaarden daaromheen ontwikkelen zich vanuit wederzijdse uitwisseling en innovatie. Zo kan de combinatie van technische- en zorginnovatie met aansluiting op de behoeften van de betrokkenen, leiden tot innovatieve woningbouw. Wat betreft healthy lifestyle kunnen bijvoorbeeld health literacy, voeding en technologische ontwikkelingen in zelfmanagement voorzien in de wensen van zowel het individu als de gemeenschap.

Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) brengt relevante partijen samen op het gebied van Healthy Ageing. Een groot aantal bedrijven, kennisinstellingen en lokale overheden hebben zich aangesloten bij het netwerk om samen te werken aan oplossingen voor een langer, gezonder leven. Het doel is om nieuwe producten, diensten en concepten te ontwikkelen die bijdragen aan preventie, het herstelproces, betere gezondheidszorg en zelfmanagement. Deze innovaties komen van de partners. HANNN verspreidt mogelijkheden door een netwerk van sleutelpartners in verschillende sectoren, organiseert bijeenkomsten omtrent de specifieke mogelijkheden met alle relevante partners in het netwerk, faciliteert het proces van business development, helpt bij het vinden van relevante (Europese) financieringsbronnen en internationale partners en realiseert proeftuinen in de regio. Alle activiteiten kunnen worden gegroepeerd in vijf hoofdthema’s: Life Science, Care & Cure, Food & Nutrition, Medical Technology en Healthy Lifestyle.

Blue Spots

In Noord-Nederland zijn al enkele initiatieven in kaart gebracht die bijdragen aan de Blue Zone-ambitie.

Klik op onderstaande links voor meer informatie en een impressie van deze organisaties:

Plaats de Wereld
Toentje
Emmerhout
GRC Groningen
De Doarpstún
Dorpshuis De Kiep
Resto VanHarte Zwiggelte
Centrum de Badde
Klooster&Buren

Hoe ziet hoogleraar Jaap Seidell (Public Health) de Blue Zones?