Aardbevingsconferentie

  • 13:00 uur
  • 17:00 uur
  • Hotel Spoorzicht, Loppersum
  • Zorg Innovatie Forum

Met kennis en kunde naar een duurzame toekomst

12.30  Inloop met koffie

13.00  Welkom door Sharon Smit, Directeur Sustainable Society  & strategisch coördinator KADO (Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling)

13.02  Opening Albert Rodenboog, Burgemeester Loppersum

13.10  Tom Postmes, Professor Sociale Psychologie & inhoudelijk coördinator KADO - toelichting op Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling (KADO)

13.20  Marc Pauly, Docent Wetenschapsfilosofie - toelichting op burgerpeiling

13.40  Vier interviews met wetenschappers van KADO uit verschillende disciplines, met vragen uit het publiek

  • Frank Hindriks - Hoogleraar ethiek, sociale en politieke filosofie
  • Goda Perlaviciute - Postdoctoraal onderzoeker Milieupsychologie
  • Kees van der Ploeg - Docent Cultureel erfgoed
  • Dennis Schuldink - Promovendus/onderzoeker 'Publiek Private Samenwerking in het aardbevingsgebied Groningen’

14.30  Pauze

15.00  Ronde tafel gesprekken rondom diverse kennisdomeinen                       

16.00  Reflectie/samenvatting gespreksleider Hans Harbers

16.15  Afsluiting en aansluitend borrel

Dagvoorzitter is Hans Harbers, socioloog, filosoof en freelance moderator.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar sustainablesociety@rug.nl

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum