Conferentie 'Een nieuwe generatie ouderen(zorg)'

  • Jaarbeurs (Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht)
  • HANNN

Op 30 november 2016 vindt de conferentie 'Een nieuwe generatie ouderen(zorg)' plaats. De conferentie staat in het teken van positieve gezondheid en wat ouderen nog wél kunnen. 

Nieuwe generaties ouderen en professionals (co)creëren nieuwe vormen van zorg. Ouderen staan volop in de samenleving en willen hun levenspad op eigen wijze voortzetten, ook als gezondheid en functioneren achteruit gaan. Vanuit positieve gezondheid ligt het accent op wat ouderen nog wél kunnen, zelf en samen met anderen van diverse generaties en achtergronden, in hun eigen woonomgeving.

Op het congres spreken onder andere Kim Putters, directeur Sociaal Cultureel Planbureau (SGP) en Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Laat je inspireren door gepassioneerde mensen met een visie en door praktische voorbeelden en doe zelf actief mee aan het vinden van nieuwe oplossingen voor en met ouderen.

Deze conferentie is interessant voor:

  • Zorgaanbieders in de ouderenzorg: bestuur, management, hoofden en teamleiders, specialisten ouderengeneeskunde en ervaren zorgprofessionals
  • Zorgkantoren en zorgverzekeraars
  • Onderzoekers van universiteiten, hogescholen en kennisinstituten
  • Cliëntenorganisaties
  • Gemeenten: projectleiders en beleidsmedewerkers sociaal domein
  • Adviseurs van zorgaanbieders en ICT-leveranciers
  • Ouderen 

Meer informatie over deze conferentie leest u hier.

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network