Congres 'samen werken aan verward gedrag: geen mensen meer tussen wal en schip'

  • 10:00 uur
  • 17:00 uur
  • Media Plaza in de Jaarbeurs in Utrecht
  • Zorg Innovatie Forum

Per 1 oktober 2018 moet overal in Nederland een goed werkende aanpak voor ondersteuning, zorg en opvang van mensen met verward gedrag zijn. Daar wordt al hard aan gewerkt. Dat levert mooie praktijkvoorbeelden op maar ook lastige vraagstukken en bestuurlijke uitdagingen. Hoe gaan overheden en andere ketenpartners daarmee om? En hoe ver zijn we al?

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag en ZonMw laten dit op 5 oktober 2017 zien, aan de hand van de eerste resultaten van de monitor die is uitgevoerd. Hoe staat uw regio ervoor? En hoe ver zijn andere regio’s? Een grote bijeenkomst met ervaringsdeskundigen, bestuurders, projectleiders, professionals en beleidsmakers die elkaar steeds beter weten te vinden in de gezamenlijke aanpak.

Het Schakelteam stimuleert en faciliteert, samen met u, de totstandkoming van een goed werkende aanpak voor ondersteuning, zorg en opvang van mensen met verward gedrag. Het ZonMw actieprogramma over verward gedrag ondersteunt u met subsidies voor lokale projecten en activiteiten. We hebben samen nog een jaar te gaan: een goed moment om de balans op te maken, elkaar te ontmoeten en te kijken of onze agenda nog actueel genoeg is! 

Programma
In het programma staan, zoals u van ons gewend bent, de ervaringsdeskundige en de familie en naasten centraal. Daarnaast is er aandacht voor de monitorresultaten met de stand in het land. Onze opdrachtgevers - de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Veiligheid en Justitie en de algemeen directeur van de VNG - nemen op deze dag een tussentijdse rapportage van het Schakelteam in ontvangst.

Ateliers
Naast een plenair gedeelte is er ruimte om inspiratie op te doen, informatie te halen en met elkaar in gesprek te gaan. In verschillende ateliers komen onderwerpen aan bod die aansluiten bij de opgave van komend jaar: een introductie in Mental Health First Aid, een theatertraining ‘escaleren’ en verschillende inspirerende praktijkvoorbeelden om in de wijk te werken aan herstel ondersteunende initiatieven en de verbinding tussen zorg en veiligheid tot stand te brengen.

Informatie en aanmelden
Alle praktische informatie met een beschrijving van het programma en een toelichting op de ateliers vindt u op de website. Via het aanmeldformulier op de website of via onderstaande button kunt u zich direct aanmelden voor het congres. In de week voorafgaand aan het congres ontvangt u uw definitieve bevestiging.

 Aanmelden  

Heel graag tot 5 oktober!

Met vriendelijke groet,                                                                                                         

Onno Hoes    

Hans-Martin Don

voorzitter Schakelteam       

voorzitter ZonMw Actieprogramma

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum