d-Health Event

  • 13:30 uur
  • 18:00 uur
  • Wiebenga Hanzehogeschool Groningen Petrus Driessenstraat 3 9714 CA Groningen
  • HANNN

BEELDZORG | RONDLEIDING HEALTH SKILLSLAB | VOORRONDE NATIONALE ZORGINNOVATIEPRIJS 2019

dHealth Lab organiseert tijdens de eHealth week op dinsdag 22 januari een event over beeldzorg.
Deze nieuwe vorm van zorg heeft grote impact op het domein van zorg en welzijn en het onderwijs
hierover. Tezamen met dHealth Lab partner Hanzehogeschool Groningen komt u in aanraking met
mogelijkheden van beeldzorg aan de hand van een tweetal praktijk voorbeelden.
Daarnaast wordt er een rondleiding verzorgd door het hoogwaardige Health skillslab van de
Hanzehogeschool waarbij de mogelijkheden voor het gebruik van de diverse apparatuur en samenwerking
met docent(onderzoekers) en inzet van studenten voor het MKB worden getoond.
Tot slot vindt op initiatief van het HANNN en Health Holland de spetterende voorronde plaats van de
Nationale Zorginnovatieprijs 2019! De kans om jouw zorginnovatie te pitchen tegenover partners,
start-ups, experts, zorginstellingen en financiers.

U kunt zich op de site van dHealth Lab aanmelden voor dit event.
Ga hiervoor naar www.dhealth.nl/aanmelden

PROGRAMMA
13.30 - 13.55 uur
Inloop op het digital health inspiratieplein

14.00 - 14.25
dHealth Lab: Hoe vergroten we kans om digitale health innovaties vanuit het MKB succesvol op de
markt te krijgen en kunnen we het potentieel van deze markt verder optimaliseren?
Innovaties zijn nodig om de zorg hoogwaardig en duurzaam te houden. De (door)-ontwikkeling en het op
grote schaal gebruiken van deze innovaties blijft echter achter bij de verwachtingen. Het proces van dHealth
Lab is er op gericht om deze innovaties te realiseren voor de eindgebruiker met als doel de zelfredzaamheid
en regie van mensen te vergroten.

14.30 - 14.55
Beeldzorg in het onderwijs van de Hanzehogeschool
Vanuit het verpleegkundig opleidingsprofiel is het een vereiste om als beginnend beroepsbeoefenaar eHealth
toe te kunnen passen. Verpleegkunde studenten van de Hanzehogeschool Groningen leren bijvoorbeeld
vaardig te worden in het gebruik van beeldzorg als communicatiemiddel. Tijdens deze presentatie neemt
Berber de Vos u mee in de toepassing van dit onderwijs.

15.00 - 15.25
Beeldzorg bij Cosis
Cosis levert met beeldzorg een bijdrage aan het versterken van de eigen regie en het vergroten van de zelfstandigheid
van cliënten. Daarnaast wil Cosis de doelmatigheid van de zorg verhogen zonder dat de kwaliteit
van de dienstverlening achteruit gaat. Uitgangspunt is dat beeldbellen ‘gewone zorg’ is, voor álle cliënten.

15.30 - 16.45
Rondleiding in het Health Skillslab van de Hanzehogeschool Groningen
Het hoogwaardige Health skillslab van de Hanzehogeschool beschikt over een veelheid aan appratuur en
ruimten die een rol kunnen spelen in het succesvol testen en piloten van uw zorginnovatie. Tijdens deze
rondleiding maakt u kennis met het skillslab en de diverse studenten en docenten die hier vanuit de
opleidingen gebruik van maken. Ervaar het zelf!

17.00 - 18.00
Voorronde Nationale Zorginnovatieprijs 2019 – Healthy Ageing Network Noord Nederland
De Nationale Zorginnovatieprijs is een prijs speciaal voor de meest innovatieve onderneming in de
opschalingsfase. Gezonde innovaties die klaar zijn voor opschaling, kunnen zich aanmelden via
https://www.zorginnovatie.nl/nationale-zorginnovatieprijs-2019

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network