Economische dynamiek in krimp- en anticipeerregio’s

  • 10:00 uur
  • 15:00 uur
  • Muntgebouw in Utrecht
  • Zorg Innovatie Forum

Hoe versterken we de economische vitaliteit in krimp- en anticipeerregio’s?

Economie is de sleutel voor krimpende regio’s, sociale en fysieke ruimtelijke vraagstukken zijn daaraan direct gerelateerd. Maar hoe versterken we de relatie tussen de krimpende plattelandsgemeenten en de nabij gelegen groeiende stad? Hoe kunnen we de economische vitaliteit in de regio – ondanks de groeiende tegenstellingen – versterken?

Uitgangspunt is regionaal maatwerk in het gedifferentieerde palet van Nederlandse krimp- en anticipeerregio’s. Het congres reikt hiervoor analytische en praktische bouwstenen aan en biedt handvatten voor het behouden én aantrekken van economische dragers in deze regio’s.

Drie centrale vragen

Tijdens het congres staan drie vragen centraal:
(1) Wat is het specifieke economisch DNA van de verschillende Nederlandse krimp- en anticipeerregio’s en waar liggen de kansen om die te versterken?
(2) Hoe sluit het beroepsonderwijs optimaal aan op het innovatieve bedrijfsleven?
(3) En wat is daarbij de rol van de overheden? In het verlengde van deze centrale vragen brengen we wetenschap, onderwijs, overheid en bedrijfsleven nader tot elkaar. Uiteraard mag u een evenwichtige opbouw van de doelgroepen verwachten.

Meer informatie vindt u hier.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum