FRIES ZORGCONGRES 2015

  • 13:00 uur
  • 17:00 uur
  • Trinitas Zalencentrum, Coehoorn van Scheltingaweg 1, 8442 EZ Heerenveen

Op het congres gaan deelnemers na wat er kan aan meer democratie in de zorg. Dat gebeurt aan de hand van plenaire inleidingen en parallelsessies. Eén van de sprekers is Eeke van der Veen. Hij is tegenwoordig voorzitter van Zorgbelang Nederland, maar voorheen bestuurder van een zorgverzekeraar en kamerlid. Van der Veen gaat in op de participatiedemocratie die in Nederland zo floreert naast de politieke democratie.

Bert Holman is voorzitter van de koepel van Wmo-adviesraden. Voorheen was hij de topambtenaar van VWS die de Wmo bedacht, invoerde in 2006 en uitbreidde naar het thans bestaande pakket. Hij sluit het congres af met het schetsen van een toekomst-perspectief voor de Wmo-raden.

Tussen de plenaire inleidingen vinden twee rondes plaats van vier parallelsessies. Goede, innovatieve voorbeelden van beleids-beïnvloeding vooraf door burgers en cliënten komen aan de orde. die voorbeelden komen uit het hele land en ook uit Fryslân zelf.

Het volledige programma kunt u hier downloaden.

Aanmelden kan via het inschrijfformulier op www.zorgbelang-fryslan.nl/aanmelding