Healthwise/UMCG Voorjaarssymposium

  • 12:30 uur
  • 17:00 uur
  • UMCG
  • Zorg Innovatie Forum

Expertisecentrum Healthwise en het UMCG organiseren op vrijdag 20 mei 2016 het jaarlijkse gezamenlijke voorjaarssymposium. Het thema van het voorjaarssymposium betreft de mogelijke rol van de overheid, de zorgsector, en bijvoorbeeld het bedrijfsleven om mensen—burgers, patiënten, hulpbehoevenden, en consumenten—te helpen de verantwoordelijkheid over hun eigen gezondheid te nemen. Dr. ir. Gerda Feunekes, directeur van het Voedingscentrum, zal het symposium openen met een keynote lezing waarin zij zal toelichten hoe het Voedingscentrum deze rol vervult op het gebied van voeding. Voeding en beweging zullen ook centraal staan in de verschillende workshops alsmede in het afsluitende debat.

Keynote spreker en programma

De keynote lezing wordt verzorgd door Dr.ir. Gerda Feunekes, directeur van het Voedingscentrum.
Titel: "Gezonde voeding: hoe bereik je de consument?
 
In dit symposium wordt het onderwerp ‘eigen verantwoordelijkheid’ breed belicht vanuit de nieuwe, meer dynamische definitie van gezondheid: “the ability to adapt and to self-manage given the physical, emotional and social challenges in daily life” (Huber et al., 2011). We bekijken dit thema dan ook vanuit vier verschillende invalshoeken in diverse workshops.

Eén sessie richt zich op de medische kant (hoe kunnen zorgverleners patiënten helpen met het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid door bijvoorbeeld zelfmanagement), één op de rol van het bedrijfsleven (wat kunnen zij doen om gezonde keuzes te stimuleren); één op de rol van de gemeente, en één op de rol van technologie.

De afsluiting is een prikkelend debat over de grenzen van de eigen verantwoordelijkheid “Hun gezondheid, hun verantwoordelijkheid”, waarbij ook ethische aspecten aan bod zullen komen.

Het volledige programma

Wanneer en waar?
Vrijdag 20 mei 2015, 12.30-17.00
UMCG (intern: Ronde Zaal en Lokaal 16 van het UMCG, Winkelstraat 1, 1e verdieping. U kunt de interne bewegwijzering volgen).
 
Voor wie?
Bent u manager, professional of onderzoeker in de zorgsector en geïnteresseerd in thema’s zoals: de rol van het individu in zijn/haar gezondheid, hoe verschillende actoren een handje kunnen helpen  (zorgverleners, techniek, gemeente en bedrijfsleven) én waar de grenzen liggen van eigen verantwoordelijkheid, dan is het voorjaarssymposium zeer interessant voor u.
 
Aanmelding en tarieven
Aanmelden
Inschrijving: €75,- per persoon
Gratis voor medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG
Er is beperkte capaciteit, dus schrijf je snel in!

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum