Het Noordelijk Zorgdebat - UMCG

  • 12:00 uur
  • 13:00 uur
  • Blauwe Zaal UMCG (Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen)
  • HANNN

Hoe ziet de toekomst van de zorg eruit? Diverse kandidaten voor de Tweede Kamer uit Noord-Nederland gaan hierover op uitnodiging van het UMCG in debat bij Het Noordelijk Zorgdebat op 13 maart in het UMCG. De kandidaat-Kamerleden gaan in debat over healthy ageing, preventie en de ouderenzorg in de regio. 

Het Noordelijk Zorgdebat begint met een korte inleiding van Jos Aartsen, voorzitter Raad van Bestuur UMCG, met de visie van UMCG op healthy ageing, preventie en ouderenzorg. Aansluitend debatteren kandidaat-Kamerleden over stellingen van geneticus Lude Franke en hoogleraar ouderengeneeskunde Sophia de Rooij. Want hoe belangrijk vinden de verschillende partijen preventie van ziekten, en wie is daar volgens hen verantwoordelijk voor? En hoe ziet de toekomst van de ouderenzorg eruit in tijden  van krimp, vergrijzing, innovaties en het feit dat mensen steeds vaker meerdere ziektes hebben?

In zijn nieuwjaarstoespraak lichtte Jos Aartsen de noodzaak toe om in de Nederlandse gezondheidszorg alle aandacht te geven aan preventie. Preventie is in zijn ogen de enige manier om de zorg in Nederland betaalbaar te houden. Aartsen: ‘Ongewijzigd beleid leidt er toe dat in 2030 van een modaal inkomen tot bijna 30% aan zorgkosten wordt besteedt: dit is een onaanvaardbaar groot deel van ieders inkomen’.  Ook deed hij in het nieuwjaarstoespraak een oproep tot meer samenwerking in de regio. Om over deze belangrijke thema’s de opvattingen van de verschillende politiek partijen te vernemen, organiseert het UMCG nu Het Noordelijk Zorgdebat.

Meer informatie vindt u hier.

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network