Mijn bedrijfscontinuïteit in gevaar? Waar loop ik risico? (incl. ISO 9001:2015 norm) - WTC Business Academy

  • World Trade Center Leeuwarden (Heliconweg 52, Leeuwarden)
  • HANNN

Onzekerheid is een gegeven geworden! Je productie- of dienstverleningsproces stagneert waardoor de levering van je product en/of dienst in gevaar komt.

Operationele risico’s en onzekerheden van buiten uw bedrijf worden deze dag onder de loep genomen. Wet en regelgeving verplichten grote organisaties om hun interne risicobeheersing op orde te hebben en voorbereid te zijn op onverwachte risicogebeurtenissen.

In de recent aangepaste ISO 9001:2015 norm is ‘risk based thinking’ expliciet in de basisstructuur opgenomen. Organisaties moeten aantoonbaar tijd investeren in een contextanalyse en risicomanagement en zullen ook de verschillende stakeholders in kaart moeten brengen om compliant aan alle regels en verwachtingen te kunnen zijn.

Dit programma is inhoudelijk samengesteld met Insurancemanagers.

Zie voor het programma, aanmelden en achtergrond informatie: http://www.wtcbusinessacademy.com/mijn-bedrijfscontinuiteit-in-gevaar

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network