SAMEN HET VERSCHIL MAKEN, DENK MET MEE IN HET SOCIAAL GOUD LAB

  • 09:00 uur
  • 13:30 uur
  • Kantoor Sociaal Goud, Zuidplein 4/6, Leeuwarden
  • HANNN

Samen ervoor zorgen dat ouderen mee blijven doen en onderdeel blijven uitmaken van de maatschappij?
Sociaal Goud nodigt u uit deel te nemen aan  ‘innovatie-sessies’ om samen oplossingen te creëren die
bijdragen aan het welzijn van ouderen.

Wat is het Sociaal Goud Lab?
Het Sociaal Goud Lab is een plek waar studenten, professionals, ouderen, vrijwilligers, ondernemers, organisaties en alle andere belangstellenden kunnen deelnemen aan
‘innovatie-sessies’. Tijdens deze sessies wordt besproken waar bepaalde vraagstellingen en maatschappelijke behoeftes liggen en hoe samenwerkende organisatie(s) daar
op in kunnen springen. Samen komen er mooie ideeën, worden krachten gebundeld en wordt er bekeken hoe waardevolle ideeën tot uitvoering kunnen worden gebracht. 
Zo wordt de basis voor nieuwe innovatieve projecten gelegd.

“HET BEVORDEREN VAN HET WELZIJN VAN OUDEREN STAAT HIERBIJ CENTRAAL.” 

Begeleiding door Drs. Erik Prins
Drs. Erik Prins zal de Sociaal Goud Lab sessies begeleiden. Hij heeft het boek ‘Design, denken & doen’ geschreven en is gespecialiseerd
in Design Based Education. Hij speelt een belangrijke rol binnen het Sociaal Goud Lab en ondersteunt bij het uitwerken van levensvatbare ideeën en nieuwe projecten.

Wie kan deelnemen aan het Sociaal Goud Lab?
Binnen Sociaal Goud Lab worden de  ‘innovatie-sessies’ georganiseerd voor iedereen die met Sociaal Goud wil meedenken. Ouderen, studenten,
vrijwilligers, professionals, ondernemers, organisaties en alle andere belangstellenden kunnen deelnemen. Wilt u deelnemen? U bent van harte
uitgenodigd om met ons mee te denken.

Uitnodiging!
De tweede sessie van Sociaal Goud Lab sessie is op 13 juni van 9:30 tot 12:30 uur met aansluitend een lunch tot 13:30 uur, op de nieuwe locatie Zuidplein 4/6
in Leeuwarden. Het thema is zingeving. Ouderen geven aan dat naarmate ze ouder worden het gevoel van ‘er toe doen’ afneemt. De impact van zingeving op thema’s als
eenzaamheid, sociale netwerken en mantelzorg komen ook aan bod.

Aanmelden
Meldt u aan via het aanmeldformulier op www.sociaalgoud.nl/sg-lab, stuur een e-mail naar info@sociaalgoud.nl met als onderwerp SG-LAB of bel met Marleen Suurmeijer via 0631671589.
 

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network