Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing 2016

 • 10:30 uur
 • 17:30 uur
 • Groningen
 • HANNN
 • Zorg Innovatie Forum

Op 1 december organiseert Het Centre of Expertise voor de vierde keer een symposium over innovatie in Healthy Ageing. Er wordt een  gevarieerd dagprogramma geboden met veel deskundige sprekers en mogelijkheid voor (inter)actie.

Resultaten en toekomst CoE HA
Tijdens het symposium wordt ingegaan op de resultaten en toekomst van het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA). Waar staan ze na vier jaar CoE HA? Wat heeft de publiek-private samenwerking in de innovatiewerkplaatsen concreet opgeleverd? En hoe gaat het in 2017 verder?

Onderwijsinnovatie in zorg en welzijn
Innovatie in de gezondheidszorg heeft gevolgen voor (het opleiden van) zorgprofessionals. Drs. Kete Kervezee, voorzitter van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen, presenteert het advies dat aan de minister van VWS is uitgebracht. Een panel met experts gaat met de zaal in gesprek over de inhoud van het advies.

Het wenkende perspectief van voorzorg voor de Nederlandse gezondheidszorg
Thomas Plochg, directeur van de NPHF Federatie voor Gezondheid, geeft vanuit de insteek op positieve gezondheid aan wat inzetten op voorzorg en preventie betekent voor de Nederlandse gezondheidszorg en voor het opleiden van professionals in zorg en welzijn. 

Zorgpact
Samenwerking is noodzakelijk voor duurzame oplossingen. Om dit te ondersteunen heeft het kabinet het Zorgpact in het leven geroepen. Het CoE HA is benoemd als een van de koplopers en fungeert als goed voorbeeld van samenwerking. Doekle Terpstra, aanjager van het Zorgpact, vertelt over de noodzaak van een gezamenlijke aanpak van de kwaliteit van de zorg en de zorgprofessional.

Presentatie innovatiewerkplaatsen
Alle innovatiewerkplaatsen presenteren zich in een stand op de IWP-markt, die u tussen de programmaonderdelen door kunt bezoeken. Uit ervaring blijkt dat dit een succesvolle manier is voor kennismaking en kennisdeling.

Vijf parallelsessies (twee rondes)
Het middagprogramma biedt een vijftal parallelsessies over actuele thema’s. Die worden vanuit diverse invalshoeken belicht door bijvoorbeeld onderzoekers, studenten, ervaringsdeskundigen en/of vertegenwoordigers van bedrijven. Naast presentaties is er tijdens de sessies veel tijd gereserveerd voor vragen en discussie. Hieronder het voorlopige programma.

1. Innovatie Healthy Ageing in Onderwijs:

 • leervisie ‘De professional in ontwikkeling’ - NHL / ROC Friese Poort / ZuidOostZorg;
 • multilevel samenwerking mbo- en hbo-studenten in projecten rond zorg & technologie - Drenthe College;
 • doorwerking van onderzoek naar docenten en studenten in minor en master ‘Digitale innovatie in Zorg en Welzijn’ - NHL;
 • Healthy Ageing in programma van minor en master Healthy Ageing Professional - Hanzehogeschool;
 • scholing van GGZ-medewerkers in het kader van ambulantisering/extramuralisering van mensen met psychische beperkingen - GGZ Friesland / Hanzehogeschool.

2. Innovatie Healthy Ageing in Onderzoek:

 • doorwerking van Healthy Ageing onderzoek naar leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking in de beroepspraktijk - De Zijlen / Hanzehogeschool;
 • de wisselwerking tussen onderzoek en concrete projecten rond ouderen en de kunsten - Hanzehogeschool;
 • implementatie van onderzoeksresultaten op het gebied van Health Space Design in ziekenhuizen - Hanzehogeschool / Martini Ziekenhuis;
 • onderzoek op het gebied van Quantified Self - Health Hub Roden / Hanzehogeschool.

3. Innovatie Healthy Ageing via bedrijven/ondernemerschap:

 • positieve effecten van Publiek Private Samenwerking tussen bedrijf en hogeschool - Lode / Hanzehogeschool;
 • studenten en bedrijven over het ontwikkelen van ondernemerschapscompetenties op Healthy Ageing - Hanzehogeschool;
 • resultaten van samenwerking hbo, mbo en bedrijven in multidisciplinaire kenniskringen/IWP’s - Stenden / Alfa-college;
 • samenwerking tussen bedrijven en studenten op medische technologie - Health Hub Roden.

4. Innovatie Healthy Ageing in Noord-Nederland en in Europa:

 • regionale samenwerking op Healthy Ageing - HANNN / Healthy Ageing Campus / MKB;
 • Healthy Ageing als speerpunt vanuit Noordelijke Innovatie Agenda -VNO NCW / MKB;
 • samenwerking op Healthy Ageing in Europees verband - UMCG / JPI More Years Better Lifes / EIP AHA;
 • projecten en opbrengsten samenwerking tussen zorg- en welzijnsinstellingen, kennisinstellingen in Noord-Nederland - ZIF / VNO NCW / Zorgpact Noord.

5. Healthy Ageing en voorzorg / preventie:

 • het wenkende perspectief van voorzorg voor de Nederlandse gezondheidszorg - NPHF / huisartsen;
 • project Delfgoud over stimuleren actieve leefstijl bij mensen met lage SES - Hanzehogeschool;
 • nieuwe definitie van gezondheid en belang zorggebruikers - Zorgbelang Groningen / Institute for Positive Health;
 • het belang van sport bij jongeren en ouderen voor gezond ouder worden - Hanzehogeschool.