Symposium 'Het Slim Bewegend Brein' - WK Dammen

  • 15:30 uur
  • 18:00 uur
  • Het Academiegebouw (Broerstraat 5, 9712 CP Groningen)
  • HANNN

Aansluitend op de feestelijke opening van het WK dammen verzorgt het Sport Science Instituut Groningen, in samenwerking met Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit, UMCG en Gemeente, een symposium met noordelijke wetenschappers en prominenten, die het damspel vanuit een interdisciplinaire benadering belichten. Het programma wordt mede ondersteund door het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN).

Dagvoorzitter en sportwetenschapper Marije Elferink-Gemser, autoriteit op het gebied van talentontwikkeling,  neemt u mee op een spannende en verrassende reis door het slim bewegende brein. Tijdens deze reis komen we verschillende sprekers tegen tegen. 

Hoogleraar sociologie en voormalig dammer René Veenstra bijt het spits af met een warm pleidooi voor het Dammen als breedtesport en als communicatiemiddel, dat in anti-pestprogramma’s niet zou misstaan. In een tijd waarin we ons denkwerk steeds meer overlaten aan computers, dreigen we algemene menselijke talenten zoals creativiteit, scherpzinnigheid en doorzettingsvermogen te verwaarlozen. Denksporten kunnen ingezet worden als bindmiddel om de kloof tussen generaties en maatschappelijke tegenstellingen te overbruggen.

Vervolgens zal psycholoog, kustmatige intelligentie expert en RUG docent van het jaar Niels Taatgen onderzoeken of er sprake is van ‘transfer’ van leer effecten naar andere gebieden: ga je Beter denken door dammen?  Kun je het spel misschien zelfs gebruiken om computers te leren denken? De beste dam-, schaak- en go computers zijn zelfs voor grootmeesters nauwelijks meer te kloppen. Maar nemen computers ook de beste beslissingen als we ons buiten de randen van het bord begeven?

Dan neuroloog en ex-mastercoördinator Geneeskunde Jos Snoek. Hij betoogt als laatste promovendus van de befaamde A.D. de Groot, dat diens monumentale proefschrift ‘Het denken van den schaker’, 70 jaar later nog niets aan actualiteit heeft ingeboet.  Hij beschrijft hoe grootmeesters in zijn vakgebied denken en werken en betoogt het belang van het intuïtief (leren) redeneren en ‘deliberate practice’ van onder hoge tijdsdruk werkende dokters.

Daarin is zelfs voor onze eigen Epke Zonderland ongetwijfeld nog een wereld te winnen, want De weg naar de top is niet Zwart-Wit, bevestigt ons bewegingswetenschapper Chris Visscher, vooraanstaand onderzoeker op het gebied van sport, leren en presteren. Hij geeft ons een inkijkje in de topsportprogramma’s van deze tijd, waarin met hulp van de laatste wetenschappelijke inzichten en geavanceerde technologie gericht individueel maatwerk de norm is. Uiteindelijk moet de topsporter het echter zelf doen en weten we dat het Slim bewegende Brein met mentale kwaliteiten als motivatie, reflectie en zelfregulatie de doorslag geeft. 

Daarmee zijn we weer terug bij de damsport, die de komende weken centraal staat. Het brein van technisch directeur Johan Krajenbrink van de KNDB draait inmiddels op volle toeren. Hoe gaat hij deze informatie met zijn achtergrond als grootmeester, trainer, scout en schrijver van damboeken verwerken? Extra uitdaging: Krajenbrink heeft maar tien minuten! Waarin hij laat zien hoe zijn brein in de verschillende rollen beweegt en vervolgens beslist Talent of niet? Internet of aan tafel? Lang nadenken of snel beslissen?

In deze academische omgeving kan een gedegen partij-analyse uiteraard niet ontbreken. Deze mooie taak is toebedeeld aan docent-onderzoeker Hans Slender van de het lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap van de Hanzehogeschool. Slender is gespecialiseerd in het evalueren van de maatschappelijke impact van sportevenementen. De denksporten zijn voor hem onbekend terrein. Daarmee is hij een ideale observator aan de zijlijn van het ambitieuze PR project rond de WK Match, dat komende weken in Groningen, Wageningen en Den Haag wordt uitgerold. Jan Groenendijk versus Roel Boomstra, wat levert het op? is de vraag die hij met u wil bespreken. Hoe kan dit evenement méér zijn dan alleen een leuke dampartij.  Welke voorwaarden zijn nodig om dit evenement een succes te maken? Is er een nalatenschap te verwachten?

Wilt u aanwezig zijn bij dit symposium? Inschrijven kan hier.

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network