'Uitkomstbekostiging: een uitkomst voor de zorg in Noord-Nederland?'

  • HANNN
  • Zorg Innovatie Forum

Healthwise/UMCG najaarssymposium, vrijdag 27 november 2015

Expertisecentrum Healthwise van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG organiseren op vrijdag 27 november 2015 gezamenlijk een najaarssymposium over uitkomstbekostiging, ook wel genoemd populatiebekostiging. Managers, professionals en onderzoekers in de zorgsector, wetenschap en beleidswereld zijn van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Het najaarssymposium biedt een gevarieerd programma met lezingen van wetenschappers en professionals uit de praktijk.

Met dit symposium willen we verkennen of deze andere vorm van bekostiging van zorg leidt tot betere uitkomsten in termen van gezondheid en kosten dan de bestaande bekostiging op basis van vergoeding van verrichtingen. Internationaal, maar op kleinere schaal in Nederland, lopen experimenten met deze nieuwe vorm van bekostiging. De eerste resultaten daarvan zijn zeer interessant, zeker wat betreft de zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken. De sprekers zijn afkomstig uit de economische wetenschap, van een ziekenhuis of zorgverzekeraar of zijn initiatiefnemers van deze vorm van bekostiging in Nederland.

De mix van economische/bedrijfskundige kennis met praktijkvoorbeelden staat garant voor een leerzame middag.

Wanneer en waar?
Vrijdag 27 november 2015, 12.30-17.00 uur
UMCG, Rode Zaal (symposium) en Ronde Zaal (inschrijving en catering)

Aanmelding en tarieven
Inschrijving: €75,- per persoon.
Gratis voor medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG.

U kunt het aanmeldformulier hier vinden.