Uitnodiging Bijeenkomst FoodXDrenthe

  • 15:30 uur
  • 18:00 uur
  • HANNN

Deze bijeenkomst is al weer de laatste bijeenkomst voor het zomerreces. De bijeenkomst vindt plaats op 29 juni a.s. en wij nodigen u weer van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen.

Waar gaat het tijdens deze bijeenkomst over? Een aantal personen heeft het plan opgevat om FoodXDrenthe op te richten. Sinds mensenheugenis zijn landbouw en veeteelt verbonden met Drenthe.
Nu wil FoodXDrenthe zorgen voor bewustwording en beleving van het eten: niet alleen uitleggen hoe het voedsel wordt verbouwd maar ook de boer en zijn dieren laten zien. Voedselbeleving is het kernwoord.
FoodXDrenthe wil graag het platform zijn waar bedrijven zich kunnen presenteren en waar de consument van alles kan beleven en zich kan laten informeren.
Tijdens deze bijeenkomst zal Wija spreken over FoodXDrenthe en ons uitleggen welke doelen FoodXDrenthe wil realiseren en ook op welke manier.

Het programma ziet er als volgt uit:
15.30 uur: ontvangst met koffie en meer
15.45 uur: welkom
16.00 uur: Wija Koers zal spreken over FoodXDrenthe
16.15 uur: FoodXDrenthe beleving
17.15 uur: netwerkborrel
18.00 uur: afsluiting

Aanmelden kan via info@de-maatschappij.nl o.v.v. bijeenkomst FoodXDrenthe

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network