Conferentie 'Dit kan toch niet de bedoeling zijn?!

  • 10:00 uur
  • 17:00 uur
  • Congrescentrum Hanze Plaza in Groningen
  • Zorg Innovatie Forum

Op vrijdag 20 oktober 2017 organiseert Zorgbelang Groningen van 10.00 tot 15.00 uur de conferentie 'Dit kan toch niet de bedoeling zijn?' over de noodzakelijke verbinding tussen de 'systeemwereld' en 'leefwereld' in zorg en welzijn. Ook zal voor de vierde keer de Akkie Hofstee-prijs worden uitgereikt. Met de prijs willen we structurele participatie van patiënten, cliënten, mantelzorgers en burgers bevorderen en 'belonen'. In de spreekkamer, 'aan de keukentafel', maar ook daarbuiten: bij onderzoek, verandering en vernieuwing. Immers: goede zorg en duurzame oplossingen voor de zorg bereik je alleen samen met de mensen om wie het gaat!
Vanaf nu kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor de conferentie en ook personen of (afdelingen van) organisaties nomineren voor de Akkie Hofsteeprijs.

Conferentie
Denkt u – als patiënt, cliënt, mantelzorger, zorgverlener of beleidsmaker – ook wel eens "Dit kan toch niet de bedoeling zijn?" als u wordt geconfronteerd met allerlei administratieve rompslomp, van het kastje naar de muur wordt gestuurd of meer achter uw computer zit dan (mantel)zorg verleent? In dat geval sluit de 'systeemwereld' met regels, procedures en beleid niet goed aan op de 'leefwereld': de wereld zoals wij die ervaren. Terwijl deze door de systeemwereld, ook in zorg en welzijn, moet worden ondersteund. Tijdens de conferentie op vrijdag 20 oktober gaan we met sprekers en voorbeelden in op beide werelden. Waar het goed gaat, waar het beter moet en we dagen de deelnemers ook uit om mee te denken over hoe dat dan zou kunnen.

Akkie Hofsteeprijs 2017
Ook zal op 20 oktober voor de vierde keer de Akkie Hofstee-prijs worden uitgereikt. De prijs is zes jaar geleden door Zorgbelang Groningen in het leven geroepen om aandacht te vestigen op het belang van patiëntenparticipatie in de driehoek 'zorgvrager – zorgaanbieder – financier (gemeente, zorgverzekeraar)'. De prijs heeft tot doel het bevorderen en 'belonen' van de structurele participatie van patiënten, cliënten en burgers, zodat zorg (en welzijn) de verantwoordelijkheid wordt van alle betrokken partijen, aanbodgerichte zorg wordt omgezet in vraaggerichte zorg en daarmee aansluit bij de leefwereld van de mensen om wie het gaat.

Voor de prijs kunnen worden genomineerd personen of (afdelingen van) organisaties die zich meer dan verdienstelijk hebben ingezet voor het zichtbaar maken van het perspectief van patiënten, cliënten, mantelzorgers of burgers in zorg en welzijn in de provincie Groningen.

Voor de nominatie geldt een aantal voorwaarden. De genomineerde is bijvoorbeeld onderscheidend in zijn/haar opvatting en werkwijze en heeft zich daadwerkelijk en krachtig gedurende een periode van minimaal een half jaar ingezet voor de participatie van patiënten, cliënten, mantelzorgers of burgers. Deze inspanning heeft geleid tot een meetbare verbetering van de kwaliteit van zorg en/of welzijn en de (structurele) inzet van participatie. Dit alles tezamen biedt aansprekende en inspirerende voorbeelden voor andere partijen, zodat zij het goede voorbeeld kunnen volgen.

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie over de Akkie Hofstee-prijs vindt u op onze website. Daar vindt u ook het formulier waarmee u tot 1 augustus personen of (afdelingen van) organisaties kunt nomineren.
Aanmelden voor de conferentie kan vanaf nu via conferentie@zorgbelang-groningen.nl. Meer informatie over het programma volgt op onze website.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum