WEEK VAN REFLECTIE & ETHIEK

  • Zorg Innovatie Forum

Week van Reflectie & Ethiek - met passie voor kwaliteit van de zorg

Een week lang inspirerende activiteiten die bijdragen aan:

  • Kwaliteit van de gezondheidszorg
  • Kwaliteit van de jeugdzorg
  • Kwaliteit van leven van cliënten en patiënten
  • Professionalisering
  • Werkplezier

Tijdens de Week van reflectie vinden in het hele land inspirerende activiteiten plaats op het gebied van ethische reflectie, moreel beraad, ethiek & integriteit. Een groot aantal zorginstellingen, jeugdzorgorganisaties, (huis)artsen, specialisten, opleidingen en andere betrokkenen werkt mee aan deze dynamische week. De Week van reflectie is in ruim zeven jaar uitgegroeid tot een innovatief evenement, dat bijdraagt aan de kwaliteit van de gezondheidszorg & de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten.
Zorginstellingen, jeugdzorgorganisaties, opleidingen en andere betrokkenen overal in het land zetten zich jaarlijks enthousiast in om de Week van reflectie tot een succes te maken. Het belooft ook dit jaar een inspirerende week te worden met activiteiten zoals reflectiebijeenkomsten, filmavonden, aandacht voor morele vragen in de zorg, ‘Ethiek bij de koffie’, symposia over actuele thema’s, ‘In gesprek over goede zorg’ en theatervoorstellingen. De activiteiten trekken ieder jaar een groot aantal belangstellenden. Kennis delen, inspireren en ontmoeten staan voorop.

Meedoen aan Week van reflectie
Zorginstellingen, jeugdzorgorganisaties, (huis)artsen, specialisten, GGD, verslavingszorg, cliëntenraden, patiëntenraden, opleidingen, Kinderbescherming, gemeenten (jeugdbeleid, langdurige zorg), jeugdgezondheidszorg, zorg/welzijnsinstellingen en andere betrokkenen zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Week van reflectie & ethiek 2015. Bijdragen zijn welkom.

Activiteitenkalender 2015
Deelnemers kunnen activiteiten aanmelden voor de activiteitenkalender Week van reflectie 2015. Informatie & aanmelden activiteiten: info@weekvanreflectie.nl

Meer dan honderd inspirerende activiteiten
Meedoen aan de Week van reflectie en op zoek naar inspiratie? In de activiteitenkalender 2014 is een overzicht te vinden van ruim honderd inspirerende activiteiten die hebben plaatsgevonden tijdens de succesvolle Week van reflectie 2014: www.weekvanreflectie.nl

Veel aandacht & positieve publiciteit
Meedoen aan de Week van reflectie betekent veel aandacht en positieve publiciteit voor de deelnemende organisaties en alle activiteiten die plaatsvinden. De website Week van reflectie trekt jaarlijks een groot publiek. Het vierde kwartaal 2014 is een absolute topper met 286.000 hits. Met name de activiteitenkalender trekt veel aandacht.

Resultaten Week van reflectie
De Week van reflectie is in ruim zeven jaar uitgegroeid tot een vernieuwend initiatief dat bijdraagt aan de kwaliteit van de gezondheidszorg en jeugdzorg, de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten, werkplezier en professionalisering. Deelname aan de Week van reflectie heeft een groot aantal zorginstellingen geïnspireerd om structureel ruimte te maken voor reflectie & meer aandacht te besteden aan ethiek & integriteit. De Week van reflectie is in brede zin een inspiratiebron. Uit de Week van reflectie zijn diverse nieuwe initiatieven voortgekomen, zoals het Reflectieteam dat trainingen en workshops verzorgt; regionale inspiratiebijeenkomsten; een digitaal Expertisecentrum; en EthiekNET, het netwerk Week van Reflectie & Ethiek.

Praktische informatie
De Week van reflectie wordt mogelijk gemaakt met financiële bijdragen van de Vrienden Week van reflectie; zorginstellingen en bedrijven die de Week van reflectie een warm hart toedragen en het belang van reflectie en ethiek onderschrijven.
Bedenkers en organisatoren: AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, sociaal ondernemers & innovators, gespecialiseerd in reflectie, moreel beraad & ethiek. Samen met zorgorganisaties en andere partners werken beide initiators aan innovaties & projecten die kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de gezondheidszorg en de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum