Alzheimer Centrum Groningen is geopend!

vrijdag 25 januari 2019

  • HANNN

Op donderdag 24 januari heeft het UMCG het samenwerkingsverband met Alzheimer Nederland ondertekend.
Na Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Maastricht is het Alzheimer Centrum in Groningen het vijfde, officiële centrum van Nederland.

Het centrum heeft uiteraard een belangrijke regiofunctie. Ingewikkelde en snelle diagnostiek kan hier plaatsvinden (alles op één dag op de geheugenpoli). Ook fungeert het centrum als verbinder in de zorg rondom dementie en kenniscentrum voor Noord-Nederland. Daarnaast is er veel wetenschappelijk onderzoek  van fundamenteel tot direct patiënt-gerelateerd.

,,We zijn in Groningen veel te bescheiden geweest over onze rol’’, zegt hoogleraar Sophia de Rooij.
,,We zijn weliswaar pas het vijfde Alzheimer Centrum van Nederland, maar er gebeurde al heel veel hier aan onderzoek en zorg. Ik heb er alleen een rol in gespeeld dat bij elkaar te brengen.’’

In Groningen wordt vrij bijzonder onderzoek gedaan naar delier, acute verwardheid door neuro-inflammatie, zeg maar een algehele ontstekingsreactie in de hersenen. Het delier blijkt onverwachte bij-effecten te hebben. ,,Een delier kan dementie verergeren, weten we nu, door die inflammatie.’’

Sophia de Rooij (foto: Henk Veenstra)
Sophia de Rooij (foto: Henk Veenstra)

Wennen aan mensen met Alzheimer

Voorlopig stijgt het aantal mensen met dementie nog in hoog tempo. Dat betekent ook veel. ,,Mensen leven gemiddeld negen jaar met dementie en daarvan wonen ze ruim acht jaar nog thuis. Dat betekent dat we veel meer moeten wennen aan mensen met dementie in de samenleving, en de zorg thuis moeten organiseren en de mantelzorgers moeten steunen.’’

Meer weten?

Lees hier het volledige interview met Sophia de Rooij in het DvhN.
Klik door naar de website van Alzheimer Centrum Groningen.

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network