Bewegen is goed, meer bewegen is beter!

woensdag 23 augustus 2017

  • HANNN

"Bewegen is goed, meer bewegen is beter.'' Dat is de korte samenvatting van de nieuwe Beweegrichtlijnen die de Gezondheidsraad heeft opgesteld.

Voor het eerst waarschuwt de Gezondheidsraad, die de regering adviseert, ook tegen de gevolgen van veel stilzitten. Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat mensen die veel stilzitten en weinig bewegen een groter risico lopen op hart- en vaatziekten en vroeger sterven.

Volgens de nieuwe beweegrichtlijnen zouden volwassenen en ouderen wekelijks ten minste twee en een half uur matig intensief moeten bewegen (zoals wandelen en fietsen) en kinderen dagelijks minstens een uur. Tevens wordt geadviseerd om minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te doen, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.

Bij volwassenen en ouderen verlaagt bewegen het risico op hart- en vaatziekten, diabetes en depressieve symptomen. Verder hangt bewegen samen met een lager risico op borst- en darmkanker en vroegtijdig overlijden. Uit onderzoek blijkt dat de gunstige effecten toenemen naarmate de hoeveelheid beweging toeneemt. Bij ouderen verlaagt bewegen daarnaast het risico op botbreuken en verbetert het de spierkracht en de loopsnelheid. Ook hangt veel bewegen bij deze groep samen met een lager risico op lichamelijke beperkingen, cognitieve achteruitgang en dementie.
Bij kinderen verlaagt bewegen eveneens het risico op depressieve symptomen, verbetert het de insulinegevoeligheid en botkwaliteit en verlaagt het – bij kinderen met overgewicht en obesitas – de body mass index en vetmassa. Verder verbetert bewegen de fitheid en spierkracht.

De Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS om te stimuleren dat mensen blijvend meer bewegen en minder stilzitten.

Lees hier de beweegrichtlijnen 2017.

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network