De Noorderbrug wint voor de tweede maal rechtszaak vóór keuzevrijheid Persoonsgebonden Budget

donderdag 12 mei 2016

  • Zorg Innovatie Forum

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft De Noorderbrug opnieuw in het gelijk gesteld in het hoger beroep op initiatief van het samenwerkingsverband Ommelander gemeenten. De groep van 12 Groninger gemeenten wilde via de rechter een eigen interpretatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het persoonsgebonden budget (PGB) bewerkstelligen. De gemeenten wilden de mogelijkheden van inwoners beperken om een PGB aan te vragen en hiermee zorg in te kopen naar eigen wens. De Noorderbrug vindt dit vanuit haar visie op eigen regie van mensen principieel onacceptabel en won in oktober vorig jaar een kort geding over deze zaak. In het hoger beroep is het Gerechtshof zo mogelijk nog duidelijker en positief over het standpunt van De Noorderbrug. De wet- en regelgeving ondersteunt de visie van De Noorderbrug op alle punten.

De Noorderbrug is specialist voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, een neurologische aandoening, chronische ziekten en doofheid met complexe problematiek en is actief in 92 gemeenten in zeven provincies. De organisatie maakt zich al ruim 45 jaar sterk voor eigen regie, omdat dit mensen kwaliteit van leven geeft. Vanuit deze overtuiging heeft de organisatie de rechter gevraagd te bevestigen dat inwoners van de Ommelander gemeenten de mogelijkheid hebben om te kiezen voor een PGB en onbeperkt de mogelijkheid hebben om hiermee de zorg in te kopen die zij wensen.

Recht op PGB
Het samenwerkingsverband Ommelander gemeenten vertegenwoordigt Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Bedum, Winsum, De Marne, Eemsmond, Oldambt, Veendam, Pekela, Vlagtwedde en Stadskanaal en heeft de aanbesteding in het kader van de Wmo gedaan. De Noorderbrug is één van de zorgorganisaties die gecontracteerd is. Inwoners kunnen kiezen voor een PGB of voor zorg in natura (ZIN). Met een PGB kunnen zij zelf zorg inkopen en houden inwoners zelf maximale regie bij wie ze zorg inkopen en welke afspraken er gemaakt worden. Bij ZIN regelt de gemeente alles en heeft de inwoner beperkt regie.

Kort geding
Toen De Noorderbrug het kort geding in oktober won, moesten de Ommelander gemeenten hun inkoopvoorwaarden en contracten aanpassen. Aanvankelijk wilden de gemeenten hun inwoners beperken in de keuze voor een PGB door drempels op te werpen. Een belangrijke beperking was het verbod om met een PGB zorg in te kopen bij een van de door hen gecontracteerde partijen. De Noorderbrug heeft hier een stokje voor gestoken. De gemeenten moesten op last van de rechter hun contracten aanpassen anders riskeerden zij een forse boete.

Hoger beroep
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in het hoger beroep opnieuw bevestigd dat mensen het recht hebben om bewust te kiezen voor een PGB en zeggenschap hebben over de ondersteuning die ze dan inkopen. Het Hof is glashelder in haar vonnis: “als een burger een PGB wenst te ontvangen moet dat PGB eenvoudigweg worden verstrekt.” En: “De gemeenten hebben met het opnemen van de PGB-voorwaarden in het bestek in strijd gehandeld met de Wmo 2015 en hebben daarbij, gelijk de voorzieningen-rechter terecht heeft geoordeeld, onrechtmatig gehandeld door hun bevoegdheid om voorwaarden te stellen aan het inkopen van ZIN-zorg aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze bevoegdheid is verleend.” Het PGB heeft tot doel “de cliënt de zeggenschap te geven over de ondersteuning die hij ontvangt. Het persoonsgebonden budget maakt het voor mensen met een beperking mogelijk om de regie over hun eigen leven te behouden, zelf hun eigen leven in te richten en zelf zorgverleners uit te zoeken die hen helpen op tijdstippen die zij wensen.”
Bestuurder Marianne van der Harten is tevreden: “We zijn super blij met de uitspraak van de rechter. Het is spannend om je nek uit te steken in een rechtszaak en te staan voor je principes en je visie. Maar ik vind dat het de moeite waard is om te investeren in onze visie! De Noorderbrug is een specialistische zorgorganisatie die eigen regie en eigen kracht al ruim 45 jaar voorop stelt. Daarom komen we op voor alle mensen die zorg nodig hebben, zodat zij zelf kunnen kiezen tussen zorg in natura of zorg via een PGB. En zelf de keuze hebben bij welke zorgaanbieder zij deze zorg afnemen. Ik ben er trots op dat de rechter ons op alle punten in het gelijk heeft gesteld. Hiermee bouwen we aan jurisprudentie en versterken we de positie van de kwetsbare burger in heel Nederland.”

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum