De vele kanten van kwetsbaarheid

woensdag 8 november 2017

  • HANNN
  • AndersOud 2030

Hoe kun je er voor zorgen dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven? Onderzoekers van de Hanzehogeschool, NHL en Stenden gaan met een subsidie van Regiorgaan SIA met die kwestie aan de slag.

Cees van der Schans en Evelyn Finnema zijn samen de de programmaleiders van het FAITH-project. Dat project kreeg onlangs €2 miljoen van SIA  om de komende acht jaar aan de slag te gaan met het opzetten van een onderzoeksinfrastructuur rond het vraagstuk van kwetsbaarheid bij ouderen.
“Die kwetsbaarheid is complex, het gaat niet alleen om fysiek, maar ook om sociale en cognitieve aspecten. Samen zorgen ze er voor dat een oudere zo kwetsbaar is dat er maar iets hoeft te gebeuren – een longontsteking bijvoorbeeld – en dan heeft dat verstrekkende gevolgen”, zegt zegt Van der Schans. 
De komende jaren gaan Van der Schans en Finnema samen met hun collega’s van de drie hogescholen, ouderen en werkveldpartners daarom onderzoek opzetten om een duidelijker beeld te krijgen van de oorzaken van frailty (zoals dit probleem wordt genoemd). Daarnaast moet het praktijkgericht onderzoek ook oplossingen gaan bieden: het moet zorgprofessionals voorbereiden op omgang met kwetsbaarheid en het moet ouderen de kans bieden om langer zelfstandig te leven.

Lees hier het volledige artikel

(foto: Schnaars)