Demcon eerste bedrijf in Roden dat zich heeft gevestigd in de Health Hub

dinsdag 28 juni 2016

  • HANNN

Op woensdag 29 juni om 9.00 uur brengt wethouder Henk Kosters een bloemetje bij Demcon. Dit om het bedrijf welkom te heten in Roden. Demcon is namelijk het eerste bedrijf, dat zich heeft gevestigd in de Health Hub!

Demcon is een technologiebedrijf met meerdere vestigingen in Nederland. Onlangs heeft het bedrijf besloten om een nieuwe vestiging in de Health Hub te openen. Volgens Jurryt Vellinga, business developer bij Demcon, is dat een bewuste keus: “De Health Hub biedt ons wat wij als hoog-innovatief bedrijf nodig hebben: een open omgeving, waar kennisinstellingen en bedrijven samen werken aan nieuwe innovaties op medisch gebied.” Volgens Vellinga is dit de aanpak van de toekomst: “Het is belangrijk om met je bedrijf dicht op de kennis te zitten. Innovaties zullen meer en meer gaan voortkomen uit samenwerking tussen verschillende partijen. Door gebruik te maken van elkaars kennis. Om die reden heeft Demcon gekozen voor Roden.”

Peter Boonstra, directeur van de Health Hub en daarnaast in dienst bij de Hanzehogeschool vult aan: “Daarom is de Hanzehogeschool ook van begin af aan enthousiast over de Health Hub en heeft de Hanzehogeschool ook het penvoerderschap van de Health Hub op zich genomen. Door de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstelling en de inzet daarbij van studenten worden zij vroegtijdig betrokken bij innovatieve projecten. En zo leiden bedrijven meteen hun toekomstige werknemers op!”

Wethouder Henk Kosters onderschrijft dit van harte: “Dit is precies de reden waarom wij als gemeente investeren in de Health Hub. Wij willen de omstandigheden creëren, waarin bedrijven als Demcon optimaal kunnen groeien. Dat leidt tot nieuwe innovaties, nieuwe bedrijven en veel nieuwe arbeidsplaatsen!” Overigens relativeert hij meteen de rol van de gemeente: “De Health Hub is een voorziening, die van belang is voor heel Noord-Nederland. Dat kunnen wij dus niet alleen. Wij werken binnen de Health Hub dan ook nauw samen met andere partijen. Met andere overheden, zoals de 3 Noordelijke provincies en de regio Groningen-Assen. Maar ook met kennisinstellingen als de Hanzehogeschool, het UMCG en het Noorderpoort-college. En niet te vergeten het bedrijfsleven: er zijn inmiddels meer dan 50 bedrijven aangesloten!”

Demcon is dus het eerste bedrijf, dat zich daadwerkelijk in de Health Hub heeft gevestigd. “Op dit moment nog met 2 mensen, aldus Vellinga, maar uiteindelijk worden dat er waarschijnlijk 5 – 10”. Demcon is een high-end technologie leverancier van producten en systemen, met als focusgebieden hightech systems, industrial systems en medical devices. In Roden houdt Demcon zich met name bezig met producten voor de neonatologie (voor pasgeboren kinderen).

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network