Doorstart JMZ Pro

donderdag 29 maart 2018

  • Zorg Innovatie Forum

Vanuit het Zorg Innovatie Forum  is de afgelopen maanden ondersteuning gegeven bij de doorstart van JMZ Pro. JMZ Pro is een netwerk van professionals die werken met jonge mantelzorgers. Hier zijn 62 organisaties aan verbonden. Door het plotseling  overlijden van Alice van Laar, de grondlegger en motor achter dit netwerk, is de afgelopen periode gekeken hoe dit netwerk voorgezet kan worden.

Er bleek veel behoefte om dit netwerk in stand te houden. Het netwerk wordt gebruikt om kennis te delen en collega’s te adviseren. Daarnaast doet zij aan pleitbezorging om aandacht te vragen voor de positie van jonge mantelzorgers. Om de doorstart een stabiele basis te geven is op 26 januari van dit jaar is de Stichting JMZ Pro in het leven geroepen.  De stichting zal nauw samen werken met Mezzo, Movisie, Vilans, Trimbos en VWS. De komende maanden staan verschillende netwerkdagen en conferenties op de rol.

Voor meer informatie www.jmzpro.nl of vandermost@zorginnovatieforum.nl

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum