Gezondheid rode draad in nieuw beleid Gemeente Groningen

woensdag 24 mei 2017

  • HANNN

De stad Groningen wil de gezondste stad van Nederland worden. Samen met het UMCG, de RUG, de Hanzehogeschool Groningen en het Healthy Ageing Network Northern Netherlands heeft het gemeentebestuur deze ambitie ontwikkeld. Gezondheid en welbevinden worden een leidraad voor de ruimtelijke en sociale ontwikkeling van de stad. 

De G6

Het nieuwe gezondheidsbeleid gaat uit van de G6: zes aandachtsgebieden voor een gezonde sociale en fysieke leefomgeving.

  • Actief Burgerschap 
  • Bereikbaar Groen
  • Actief Ontspannen
  • Gezond Verplaatsen
  • Gezond Bouwen
  • Gezonde Voeding. 

Samen met het UMCG, de RUG, de Hanzehogeschool en het Healthy Ageing Network Northern Netherlands – en in samenspraak met de inwoners van de stad - wil de gemeente deze zes speerpunten voor een gezonde stad toepassen bij concrete projecten in de stad.
 

Een schepje er bovenop

De stad is al goed op weg met onder andere het fiets- en groenbeleid, maar doet er een schep bovenop. In Selwerd wordt samen met bewoners, instellingen en bedrijven onderzocht welke interventies voor de langere termijn kunnen zorgen voor een verhoging van het welbevinden en de gezondheid van de inwoners in de wijk.

In de stad komt meer ruimte voor voetgangers, fietsers, sporten en groen. Vijf ontwerpteams maken plannen om de inwoners van de Oosterparkwijk zo lang mogelijk gezond en zelfstandig te laten wonen. Daarnaast wil de gemeente samen met partners realiseren dat de eerste rookvrije generatie in Groningen opgroeit.
 

Dit is maar een greep van de plannen om de stad anders in te richten om zo de gezondheid en het welbevinden van de inwoners te verbeteren.

Mattias Gijsbertsen
wethouder Mattias Gijsbertsen
Wethouder Mattias Gijsbertsen

Een stad die uitnodigt tot meedoen

Wethouder Gijsbertsen: “Dit is maar een greep van de plannen om de stad anders in te richten om zo de gezondheid en het welbevinden van de inwoners te verbeteren.” Een gezonde stad is een veilige stad met schone lucht, schoon water, met duurzame woningen,  groen, aantrekkelijke wandel- en fietsroutes, een gezonde voedselvoorziening. Een stad die uitnodigt tot meedoen.
 

Trots

HANNN is trots nauw betrokken te zijn bij deze belangrijke stap naar een gezonder Noord-Nederland. Maar beleid is 1 ding, het komt nu aan op het in de praktijk brengen van alle kennis en innovatieve ideeën. We kijken er naar uit om aan de slag te gaan met deze projecten, samen met partners zoals de ROC's, Verslavingszorg Noord Nederland, het Martiniziekenhuis, Menzis, FC Groningen, scholen, WIJS, woningbouwcorporaties, sport- en speeltuinverenigingen, enzovoorts. Het gemeentebestuur nodigt andere organisaties van harte uit zich hierbij aan te sluiten.

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network