Groningen koploper groei werkgelegenheid

donderdag 19 april 2018

  • HANNN

4.100 banen erbij, groei van 3,1%.

De werkgelegenheid in de gemeente Groningen is tussen april 2016 en april 2017 gegroeid met ruim 4.100 banen. Met deze groei van 3,1% zit de stad ruim boven het landelijk gemiddelde van 1,5%.  De groei van het aantal nieuwe vestigingen in de stad met 4,8% overstijgt ruimschoots het landelijke gemiddelde van 2,8%. Het gaat in Groningen om 807 nieuwe inschrijvingen.

Doelstelling
Vanaf 2014 groeit de werkgelegenheid. De doelstelling in het economisch programma G-Kwadraat was 137.500 arbeidsplaatsen eind 2019. In 2017 (peildatum april) telde gemeente Groningen 139.152 banen. De cijfers van de gemeente Groningen zijn definitief vastgesteld en zijn verschenen in de rapportage “Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid gemeente Groningen 2016-2017”, opgesteld door Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Groningen.

Vaste banen
De groei zit vooral in de vaste banen. Het aantal uitzendbanen bleef nagenoeg stabiel. De werkgelegenheid is gegroeid over alle branches met uitzondering van industrie en nutsbedrijven. Verder zien we in de speerpuntsector Healthy Ageing een groei bij zowel de vestigingen als bij de banen. Dit is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een groei bij het UMCG.

Op schema
De uitvoering van het economisch programma G-kwadraat 2015-2019 ligt uitstekend op schema. Langs de programmalijnen Groningen Kennisstad, Aantrekkelijke stad, Bedrijvige stad en overig draagt de gemeente bij aan het stimuleren van economie en werkgelegenheid.

Bron: Gemeente Groningen

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network