Grote belangstelling Conferentie Taal & Gezondheid

donderdag 8 februari 2018

  • HANNN

De zaal was te klein en de tijd was te kort!

Gezien het grote aantal deelnemers (220 aanwezigen plus nog een wachtlijst) en de veelzijdigheid van de discussie, kan vastgesteld worden dat de Conferentie Taal & Gezondheid: 'wanneer taal een probleem is voor je gezondheid' op 8 februari een succes was en een snaar geraakt heeft.

Eén op de negen inwoners van Noord-Nederland heeft problemen met lezen en  schrijven. Het hebben van een lage taalvaardigheid heeft grote invloed op het welzijn en de welvaart van mensen. Zo hebben laaggeletterden een slechtere positie op de arbeidsmarkt, kunnen lastiger informatie verwerken en hebben ze vaak moeite grip op hun eigen gezondheid te houden.

Dit was reden om de handen ineen te slaan volgens Alles is Gezondheid, Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), Hanzehogeschool Groningen, Stichting Lezen & Schrijven en NDC mediagroep, wat resulteerde in een conferentie in het provinciehuis Drenthe waarbij ruim 220 aanwezigen samen kwamen om te praten en te discussiëren over taal en gezondheid.

Commissaris van de Koning in Drenthe, Jetta Klijnsma, opende de conferentie waarna sprekers als Maurice de Greef (Universiteit Maastricht en professor Leereffecten Laagopgeleiden en Laaggeletterden) en Machteld Huber (onderzoeker bij het Institute for Positive Health) voor verdieping van het onderwerp zorgden.

We gaan eieren van Columbus verzinnen om de laaggeletterdheid op te lossen.

Jetta Klijnsma

Laaggeletterdheid heeft een relatie met verschillende ziektebeelden.

Maurice de Greef

Gebruik de eigen kracht  van mensen zelf.

Machteld Huber

Vervolgens illustreerden twee acteurs op basis van een aantal stellingen hoe de problematiek zich kan manifesteren in het dagelijks leven en hoe je er wel of juist niet mee om kunt gaan.
Een panel bestaande uit Jasper Harmes (taalambassadeur), Wouter Heijne (beleidsmedewerker gemeente Smallingerland), Annie Hudepohl (huisarts), Maurice de Greef en Machteld Huber gingen samen met het publiek uitgebreid in op de stellingen, wat leidde tot interessante discussies en kritische vragen.

WIJ KIJKEN TERUG OP EEN SUCCESVOLLE EN INSPIRERENDE CONFERENTIE EN BEDANKEN IEDEREEN NOGMAALS VOOR ZIJN OF HAAR AANWEZIGHEID EN INBRENG!
WIJ KIJKEN TERUG OP EEN SUCCESVOLLE EN INSPIRERENDE CONFERENTIE EN BEDANKEN IEDEREEN NOGMAALS VOOR ZIJN OF HAAR AANWEZIGHEID EN INBRENG!

Pledges Alles is Gezondheid

Tevens hebben 8 nieuwe partijen uit Noord-Nederland zich deze dag via HANNN aangesloten bij het netwerk Alles is Gezondheid... (AIG). AIG is het nationale preventie programma gericht op een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland.

Door het tekenen van een Alles is Gezondheid... pledge beloven partijen plechtig om zich in te zetten voor een gezonder en vitaler (Noord-)Nederland. De pledge bevat afspraken over acties die hieraan bijdragen.
De nieuwe partners ziet u hieronder. Meer lezen over hen en hun pledges? Klik dan hier.

EMBRACE Nederland
EMBRACE Nederland
De Geweldige Wijk Meppel
De Geweldige Wijk Meppel
Drenthe gezond
Drenthe gezond
Leefstijlkompaz
Leefstijlkompaz
Meppel Actief
Meppel Actief
De Nieuwe Leefstijl
De Nieuwe Leefstijl
CC Diagnostics
CC Diagnostics
Jij & Co
Jij & Co

Wist u al dat HANNN het regionetwerk van Alles is gezondheid… in Noord-Nederland is? Als regiopartner zorgt HANNN voor verbinding van het landelijke met het regionale om een extra impuls te geven aan de beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland. Organisaties kunnen zich via HANNN bij AiG aansluiten door een pledge te ondertekenen. Wat is uw pledge voor een gezonder Nederland?  
 

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network