Half miljoen subsidie voor langdurige ouderenzorg in Noordoost-Nederland

woensdag 14 december 2016

  • HANNN

Het ministerie van Volksgezondheid heeft een subsidie verleend van 500.000 euro aan het universitair netwerk ouderenzorg UNO-UMCG. Deze subsidie geeft een enorme impuls aan het wetenschappelijk onderzoek in de verpleeghuiszorg, waardoor de kwaliteit van de zorg aan ouderen verbeterd kan worden.

Het UNO-UMCG gaat met de subsidie een ‘minimum dataset dementie’ database ontwikkelen, waarmee het beloop van demente personen gemonitord kan worden. Hieraan kan de individuele zorg vervolgens worden aangepast. Daarnaast biedt de database mogelijkheden tot onderzoek onder verpleeghuisbewoners.

Ook het onderzoek naar het nut en de noodzaak van bepaalde medicatie krijgt een extra impuls van de subsidie. Er wordt momenteel namelijk medicatie ter voorkoming van hart- en vaatziekten voorgeschreven aan verpleeghuisbewoners, terwijl er niet aangetoond is dat deze medicatie altijd meerwaarde heeft. Verder wordt extra ingezet op het ondersteunen van de verpleeghuizen bij het benutten van de ontwikkelde kennis om zo de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren.

Het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-UMCG) is het samenwerkingsverband van het UMCG en vijftien ouderenzorgorganisaties in Noordoost-Nederland. Doel van het UNO-UMCG is om de kwaliteit van (complexe) zorg aan ouderen in ouderenzorgorganisaties te verbeteren door gezamenlijk onderzoek te doen, opgedane kennis te delen en deze toe te passen in de praktijk. Drie thema’s staan hierin centraal: dementie, zorginnovatie en medicatieveiligheid. 

Voor het gehele artikel kunt u terecht op de website van de Nationale Zorggids.

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network