HANNN aan de slag met Personalized & Customized Health

donderdag 7 september 2017

 • HANNN

Zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten en bedrijven moeten samen vorm geven aan Personalized & Customized health in Groningen. Dat advies van de SER Noord-Nederland is overgenomen door gedeputeerden Patrick Brouns en Eelco Eikenaar. Zij hebben professor Folkert Kuipers, voormalig decaan en lid RvB UMCG, gevraagd leiding te geven aan dit proces. De ondersteuning hiervan wordt ondergebracht bij HANNN. 

Hoe kan de provincie Groningen ervoor zorgen dat bewoners van plattelandsgebieden in de toekomst langer gezond thuis kunnen blijven wonen met behulp van maatwerk zorgconcepten met slimme technologie? Op basis van die vraag heeft SER Noord-Nederland in de afgelopen tijd vele gesprekken gevoerd. Op basis hiervan zijn de volgende aanbevelingen gedaan: 
 

 • Stel een regiegroep in met partijen die én belang én doorzettingsmacht hebben bij de vormgeving van persoons- en klantgerichte zorg. De regiegroep heeft vooral een aanjaagfunctie en krijgt de opdracht om:
  • Een gedragen lange-termijn-visie te ontwikkelen, waarbij de eigen regie van de burger centraal staat.
  • Initiatieven los te trekken en te faciliteren, die een bijdrage leveren aan het beoogde doel.
  • Een strategische ontwikkelagenda op te stellen voor een aanpak die gericht is op meer duurzame (ouderen-) zorg in de eigen omgeving, onder andere door:
   • het faciliteren van lokale en subregionale pilots;
   • het opzetten van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (een digitaal hulpmiddel voor de patiënt met alle medische gegevens);
   • het faciliteren van mkb en scholing in de zorg.

Reacties

Bij de presentatie van het rapport op het provinciehuis van Groningen waren vertegenwoordigers aanwezig van verschillende betrokken organisaties en doelgroepen. Oetra Gopal, wethouder van gemeente Hoogezand-Sappemeer, wat blij met het advies: "Ik ben inmiddels 8 jaar wethouder, en merk in de gesprekken met inwoners dat men behoefte heeft aan eigen regie op de gezondheid." Daaraan voegde Gopal toe dat het belangrijk is burgers en professionals goed te betrekken en dat er meer aandacht moet komen voor preventie. 

Harjan van Dam, bestuurder van Certe, is een van de initiatiefnemers van een persoonlijke gezondheidsomgeving. Wat hem betreft past het advies bij een aantal trends: "de technologische ontwikkeling gaat steeds sneller, de waarde van data wordt steeds groter, mensen willen zelf de regie over hun gezondheid, en op korte termijn zullen burgers zelf controle hebben over welke data zij ter beschikking stellen aan professionals".

Gedeputeerde Eelco Eikenaar gaf in zijn reactie aan dat zorg weliswaar geen wettelijke taak is van de provincie, maar dat het wel een bijdrage kan leveren aan het oplossen van knelpunten en het benutten van kansen. "Technologie moet zorg beter maken. Het mag geen middel zijn om te bezuinigen op zorg" 
 

Regiegroep

Gedeputeerde Patrick Brouns noemde het rapport een voorbeeld van hoe je tot conceet advies komt in samenspraak met het werkveld. "Uiteindelijk gaat het om de burgers. Wat me raakt is dat gezondheid teveel wordt gezien in termen van kosten. Dit advies geeft duidelijke handvaten om iets te realiseren waar de inwoners van Groningen wat aan hebben." 

Het provinciebestuur heeft Folkert Kuipers bereid gevonden om voorzitter te worden van de beoogde regiegroep. Kuipers is als voormalig lid van de Raad van Bestuur van het UMCG goed ingevoerd in wereld van de zorg en de samenwerking tussen bedrijven en zorginstellingen. Om de bestuurlijke spaghetti niet verder te vergroten wordt de ondersteuning van de regiegroep bij de dagelijkse werkzaamheden neergelegd bij Healthy Ageing Network Northern Netherlands. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vooral contact op met ingrid.prikken@hannn.eu
 

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network