Huis van Morgen gaat nieuwe hulptechnieken in Groningen ontwikkelen

donderdag 5 januari 2017

  • HANNN

Een plek waar bewoners kunnen kennismaken met hulpmiddelen waardoor ze langer thuis kunnen blijven wonen. Dat is het Huis van Morgen, een proefhuis voor levensloopbestendig wonen dat achter het energie-ontwikkelcentrum EnTranCe op de Zernike Campus komt.

,,Het pand is echter nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor demonstraties. Bedrijven en studenten zullen er ook aan nieuwe innovatieve oplossingen werken’’, zegt projectleider Erwin Schiphorst van de gemeente Groningen.

Het Huis van Morgen wordt ontwikkeld onder de vlag van Build In Groningen (BuildInG): een innovatiecentrum voor aardbevingsbestendig en innovatief bouwen van de Hanzehogeschool. Onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven gaan ervoor zorgen dat er in Noord-Nederland meer innovatieve en goedkopere oplossingen worden bedacht voor een veilige en comfortabele woonomgeving.

De gemeente doet daar graag aan mee omdat ze ziet aankomen dat oudere mensen moeite krijgen om thuis te blijven wonen, terwijl ze niet in een verzorgingshuis terecht kunnen.
De focus ligt nu dan ook op oudere mensen, omdat die vaak hulpmiddelen nodig hebben om langer thuis te wonen. Volgens de gemeente Groningen weet men vaak niet dat het ook een stukje eigen verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat je langer thuis kunt blijven wonen.

Alle 67-plussers in Groningen krijgen van de gemeente Groningen een uitnodiging voor informatiemarkten om te zien welke hulpmiddelen al bestaan. Uiteindelijk kunnen ze ook bij het Huis van Morgen terecht om zich verder te informeren over de hulpmiddelen en hun huis tijdig aan te passen.

Behalve het vergroten van de bewustwording is de campagne ook bedoeld om huiseigenaren te stimuleren hun woning(en) op tijd aan te passen. Volgens Schiphorst zorgen een paar kleine aanpassingen al voor extra veiligheid en comfort.

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network