Iepen Mienskipsfûns is weer open voor subsidie aanvragen van initiatiefrijke Friezen

dinsdag 2 mei 2017

  • HANNN

Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen tot en met 24 mei 2017 subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. Met deze subsidieregeling helpt provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In deze subsidieronde is ruim 1,4 miljoen euro beschikbaar. 

Fryslân bruist van de initiatieven. Projecten die eerder subsidie ontvingen, zijn in volle gang. Van sportprojecten tot projecten op gebied van zorg en welzijn of natuur en landschap. ‘De Tuin naast de Branding’ is hier een mooi voorbeeld van. 

Het gaat om een hectare grond naast boerderij de Branding op Schiermonnikoog. Eilanders hebben hier samen een zelfpluktuin aangelegd, met groente, fruit en bloemen van het eiland.

Naast de oogst zorgt de tuin ook voor nieuwe netwerken, samenwerking en verbinding. De groep vrijwilligers die een bijdrage levert groeit. De jongste is 12 en de oudste bijna 90 jaar. De één timmert bankjes en de ander helpt bij de bouw van tunnelkassen. “Het is fijn om te merken dat de tuin nu al een plek is waar mensen graag zijn”, vertelt de initiatiefnemer.

De eerste oogst van groenten, fruit en planten verwacht ze eind mei. Voor dit project ontving de stichting € 10.000,- subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns.

Subsidie aanvragen?

Initiatiefrijke Friezen kunnen tot en met 24 mei 2017 (17:00 uur) een subsidieaanvraag indienen. De projectbureaus van Streekwurk in de vijf Friese regio’s helpen de initiatiefnemers graag bij het opstellen van een projectplan en de subsidieaanvraag. Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het aanvragen van subsidie is te vinden op www.streekwurk.frl/IMF

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network