Installatie Lectoraat Sociale Benadering Dementie bij Stenden Hogeschool

woensdag 22 juni 2016

  • HANNN

Op donderdagmiddag 23 juni om 15.00 uur vindt de inauguratie plaats van Prof. mr. dr. Anne-Mei The tot Lector Sociale Benadering Dementie op Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

Dementie wordt wel de epidemie van de 21e eeuw genoemd. Op dit moment zijn er in Nederland 260.000 mensen met dementie, in 2050 zullen dat er ruim 500.000 zijn. Vrijwel iedereen krijgt er in zijn nabije omgeving mee te maken. Dementie is een maatschappelijk vraagstuk waar beleid op wordt gemaakt. Er is een medische visie op dementie: met meer geld voor onderzoek komt genezing dichterbij. En er is een overheidsvisie: door mensen langer thuis te laten wonen blijft de langdurige zorg betaalbaar.

Er is echter geen visie vanuit het perspectief van mensen met dementie en hun naasten. Dit is vreemd. Terwijl onzeker is of en wanneer een medische oplossing gevonden wordt, blijkt al wel duidelijk uit onderzoek dat mensen met dementie en hun mantelzorgers een sterke behoefte hebben aan psychosociale ondersteuning. Dementie is vooralsnog een palliatieve aandoening, waarbij kwaliteit van leven veel meer aandacht verdient. Een betere verdeling van aandacht, creativiteit en middelen over medische, psychologische en sociale behoeften leidt tot een hogere kwaliteit van leven voor zowel mensen met dementie als hun mantelzorgers. Dit brengt bovendien een kostenbesparing met zich mee in de totale zorgkosten. Anne-Mei The en beoogd associate lector Roelof Jonkers zullen uitleggen hoe een betere kwaliteit van leven, zorg en kostenbesparing hand in hand gaan.

Sociale Benadering Dementie
Verreweg de langste periode wonen mensen met dementie gewoon thuis, alleen of met hun partner. Hun ervaring is dat ze zich dan vooral zelf moeten zien te redden. In hun dagelijks leven staan steeds drie vragen centraal:
1.      Er verandert iets in mij of mijn naaste, wat betekent dit? (het breindefect);
2.      Hoe ga ik daarmee om? (coping adaptatie);
3.      Welke invloed heeft dit op mijn omgeving? (sociale context).

De voortdurende wisselwerking tussen het medische, psychologische en sociale domein wordt de Sociale Benadering Dementie genoemd.

Doel Lectoraat
Het lectoraat Sociale Benadering Dementie is vormgegeven in een samenwerking tussen de School of Social Work and Arts Therapies van Stenden en het Friesland College.

Het doel is verandering te brengen in de omgang met mensen met dementie en dan vooral vanuit de rol die een nieuwe generatie zorgprofessionals mbo en hbo hierin kan spelen. Docenten en studenten van Stenden Hogeschool en studenten van het Friesland College zijn nauw betrokken bij onderzoek naar een hogere levenskwaliteit voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Tevens vindt er een samenwerking plaats tussen Anne-Mei The en beoogd associate lector Roelof Jonkers. Anne-Mei The richt zich op de inhoudelijke ontwikkeling. De focus van Roelof Jonkers ligt op het verwezenlijken van de voorwaarden die nodig zijn om innovaties als de Sociale Benadering binnen de huidige zorgpraktijk te implementeren. Dit vraagt aanpassingen binnen de systeemwereld, zowel binnen zorgorganisaties als het zorgstelsel.

 

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network