Jaarverslag 2017 - 4 jaar Alles is Gezondheid...

woensdag 16 mei 2018

  • HANNN

Wat is er in dit vierde jaar Alles is gezondheid… allemaal gebeurd en wat is er samen met de partners bereikt? Het jaarverslag staat inmiddels online!

Het is vier jaar geleden dat Alles is Gezondheid… startte. Inmiddels is het netwerk doorgegroeid (20%) naar ruim 3000 partners en 374 pledgehouders. Samen vormen zij een ondernemend netwerk dat met eigen middelen maatschappelijke partners betrekt bij talloze gezondheidsinitiatieven.

Mooie resultaten, maar er is ook nog terrein te winnen! In het jaarverslag 2017 vindt u feiten, cijfers en inspirerende praktijkverhalen uit het Alles is gezondheid...-netwerk. Verhalen die in toenemende mate worden gekenmerkt door vernieuwende en domeinoverstijgende samenwerkingen, kennisdeling en opschaling van ambities.

Alles is Gezondheid… is in de fase beland, waarin naast het streven het netwerk verder te laten groeien er meer aandacht is voor de impact van de activiteiten en initiatieven. Ook door een grotere inzet op gebied van nieuwe thematische allianties en domeinoverstijgende coalities kunnen ze als maatschappelijke beweging in kracht toenemen. Denk hierbij aan relevante thema’s als (kinder)armoede, eenzaamheid, groene omgeving en mentale gezondheid..

Benieuwd? Lees hier het Jaarverslag 2017 - 4 jaar Alles is Gezondheid... (pdf)

Regionetwerk HANNN

HANNN is de spil binnen het regionetwerk van Alles is Gezondheid… in Noord-Nederland. Als regiopartner zorgt HANNN voor verbinding van het landelijke met het regionale om een extra impuls te geven aan de beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland.
Organisaties kunnen via HANNN een Alles is Gezondheid... pledge tekenen en inmiddels hebben al bijna 80 organisaties uit Noord-Nederland zich verbonden aan het programma. Wat is uw pledge?

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network