Laaggeletterdheid onderschat probleem

dinsdag 3 mei 2016

  • HANNN

Stichting Lezen & Schrijven doet samen met gemeenten (VNG), het middelbaar beroepsonderwijs (MBO Raad), de Sociaal-Economische Raad (SER) en het bedrijfsleven (VNO-NCW), werknemers (FNV) en bibliotheken (VOB) een oproep om een Taaloffensief te starten. Dit naar aanleiding van het onderzoek van de Algemene Rekenkamer dat onlangs gepubliceerd is. Daarin staat dat er een kloof gaapt tussen het beleid om laaggeletterdheid aan te pakken en de omvang van het probleem.

Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting: “Het aantal laaggeletterden neemt toe door vergrijzing, door toestroom van inburgeraars en doordat er nog steeds jongeren met onvoldoende taalvaardigheden van school komen. We bereiken nu simpelweg veel te weinig mensen, het budget is een druppel op de gloeiende plaat. Het ambitieniveau moet flink omhoog, we moeten minimaal 100.000 mensen per jaar scholen om die groei te stoppen”.

2,5 miljoen Nederlanders

Het ministerie van Onderwijs stelt dat er 1,3 miljoen mensen in Nederland laaggeletterd zijn maar volgens de Rekenkamer is dit cijfer veel te laag en gaat het in werkelijkheid om 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder. Het lagere cijfer komt volgens de Rekenkamer onder andere omdat het ministerie mensen van 65 jaar niet meetelt en laaggeletterdheid niet breed genoeg definieert. Want ook mensen met slechte rekenvaardigheden of een slechte beheersing van alledaagse technologie vallen hieronder.

Laaggeletterdheid is een groot en onderschat probleem in ons land. 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Voor hen is het lastig om bijvoorbeeld een treinkaartje via een automaat te kopen, een kind voor te lezen of veiligheidsinstructies op het werk te lezen.

Met het huidige beleid wordt slechts een fractie van het totale aantal laaggeletterden bereikt (< 5%). Laaggeletterden zijn vaker arm, hebben een slechtere gezondheid, weinig vertrouwen in de politiek en hun kinderen doen het slechter op school. Dit kost ons jaarlijks ruim 550 miljoen euro.

Bereik moet beter

Daarnaast stelt de Rekenkamer dat er te weinig laaggeletterde mensen bereikt worden. Zo komen slechte rekenaars, digibeten, autochtonen en ouderen bijna niet op les. Ook zijn er in veel regio’s wachtlijsten voor laaggeletterden die zich aanmelden voor een cursus. In andere regio’s worden maar enkele maanden per jaar cursisten geworven, omdat het budget dan al op is.

Meer weten?

Meer informatie leest u op de website van Stichting Lezen en Schrijven en in het artikel op NU.nl 

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network