Lintje voor Anne Hilderink

woensdag 4 juli 2018

  • Zorg Innovatie Forum

Burgemeester Koos Wiersma van gemeente De Marne heeft zaterdag 30 juni een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Anne Hilderink uit Kloosterburen.

Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hilderink is eind jaren tachtig verhuisd naar Kloosterburen. Vanaf het begin is ze zeer betrokken bij de dorpsgemeenschap in Kloosterburen. Zo zat ze in het bestuur van de lagere school en in het bestuur van de vereniging van dorpsbelangen. Zij was medeoprichter van een peuterspeelzaal en bestuurslid van de Katholieke Basisschool Willibrord in Kloosterburen. Toen de basisschool qua leerlingenaantal niet meer levensvatbaar was, zette zij zich in voor een fusie met de openbare en christelijke basisscholen in het dorp. Dat resulteerde in de samenwerkingsschool Mandegoud.

Door een werkgroep van de vereniging van dorpsbelangen was ze betrokken bij het opstellen van de dorpsvisie. Een van de doelen was het realiseren van geschikte woonruimte voor ouderen en voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Samen met een groep mensen werd Stichting Sint Jan opgericht. Hieruit is het dagbestedingsproject Mien Toentje gerealiseerd. Na het project Mien Toentje wilde mevrouw Hilderink binnen Sint Jan ook zorgen voor een beschermde woonomgeving voor mensen met een verstandelijke beperking. Er werden woonplaatsen gerealiseerd voor volwassenen met een beperking in het met sluiting bedreigde Oldeheem. Toen bleek dat het grote zorgorganisaties niet lukte om deze woonplaatsen in stand te houden, werd onder haar leiding een werkgroep opgericht (bestaande uit dorpsbewoners) om de gedachten van de stichting een breder draagvlak te geven.

Hieruit ontstond de Coöperatie Klooster & Buren. De stichting organiseert tevens jaarlijks de Sint Jansmarkt met allerlei (culturele) activiteiten die zijn ontstaan uit projecten van Sint Jan en de Coöperatie Klooster & Buren. Hilderink is de drijvende kracht achter Klooster & Buren. De Coöperatie kocht het bejaardentehuis Oldeheem, waarin ieder, die dit wil, beschermd kan wonen. Een toekomstbestendige voorziening die professionele zorg biedt aan mensen van alle leeftijden. Sinds 2017 is tevens kinderopvang in het pand gevestigd.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum