Meer aandacht voor de jonge mantelzorger

donderdag 7 juni 2018

  • Zorg Innovatie Forum

Jonge mantelzorgers zijn jongeren die opgroeien in een thuissituatie met zorg, waar iemand chronisch ziek is of verslaafd. Deze jonge mantelzorgers proberen hun eigen leven vorm te geven terwijl zij school combineren met zorg en huishoudelijke taken. Tijdens de vierde forumbijeenkomst van het Zorg Innovatie Forum stonden deze jongeren tijdens de week van de jonge mantelzorger centraal.

Ongeveer 10-25% van de kinderen groeit op met zorg en ziekte in het gezin. Jonge mantelzorgers zijn gewone kinderen in bijzondere situaties, die soms aandacht te kort komen en (meestal) niet vragen om hulp. In de eerste week van juni verscheen een rapport van de Kinderombudsman waarin aandacht wordt gevraagd voor jonge mantelzorgers. Uit dit rapport en uit een afstudeeronderzoek van studenten Social Work van de Hanzehogeschool Groningen, blijkt dat er nog veel winst valt te behalen in de zorg, het onderwijs en bij gemeenten. Jonge mantelzorgers vragen bijna niet om hulp, dus moeten zorgverleners en scholen alert zijn op signalen die een hulpvraag aanduiden. De jongeren willen serieus genomen worden als ervaringsdeskundige en willen ontlast worden in de zorg voor de ouders. Hulpverleners zijn vaak in de gezinnen voor bijvoorbeeld de ouder die zorg nodig heeft, maar hebben daar niet altijd aandacht voor de kinderen in de omgeving.

Tijdens de forumbijeenkomst was Els Jonker gastspreker. Zij is ambassadeur van JMZ Pro, een landelijk netwerk van professionals die in het dagelijks leven ondersteuning geven aan jonge mantelzorgers. Zij geeft aan dat er weliswaar al heel veel goed gaat, maar dat er toch meer aandacht voor en kennis over jonge mantelzorgers zou moeten zijn en worden gedeeld. Als dit in de werkprocessen wordt meegenomen komt dit de jonge mantelzorgers ten goede.

Met rapport van de Kinderombudsman wordt aandacht gevraagd voor de omgang met de jonge mantelzorger. Het is nu aan beleid en praktijk om dat te vertalen naar concrete acties.
Jonge mantelzorgers zijn gewone kinderen die dit verdienen.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum