Netwerk Alles is Gezondheid... uitgebreid met 10 mooie initiatieven uit Noord-Nederland

zaterdag 1 oktober 2016

  • HANNN

Via Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) hebben op 30 september 2016 tien interessante partijen uit Noord-Nederland zich verbonden aan Alles is Gezondheid... (AIG). AIG is het nationale preventie programma gericht op een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland. Binnen dit programma maken ondernemers, overheden en organisaties afspraken over de bijdrage die zij hieraan zullen leveren.

Op het Gezondheid&Co evenement te Groningen werd een podium voor AIG gecreëerd waar de tien partijen door het tekenen van een pledge, plechtig beloofden om zich in te zetten voor een gezonder Noord-Nederland. Aansluitend op de persconferentie werd de eerste pledge getekend door de Healthy Ageing Tour.

Deze, en de andere pledges zijn hieronder te bekijken. Ontdek welke acties de organisaties gaan ondernemen voor een gezonder en vitaler Noord-Nederland!

Healthy Ageing Tour

De Healthy Ageing Tour is een UCI-etappewedstrijd voor vrouwen die van 5-9 april 2017 wordt gereden. In de aanloop naar de wedstrijd stimuleert de Healthy Ageing Tour de samenwerking tussen gemeentebestuurders en de uitwisseling van ervaringen. Zo ontstaat er een estafette tussen gemeenten die bijdragen aan een gezondere regio die verder groeit via de Healthy Ageing Tour Karavaan. Lees hier de pledge van de Healthy Ageing Tour.

Groninger Dorpen

Groninger Dorpen stimuleert en bekrachtigt de rol en invloed van inwoners op zorgzame initiatieven en het verloop ervan. Ook verzamelt zij kennis en deelt zij deze kennis binnen haar netwerk. Zo kunnen zorgzame dorpen elkaar inspireren en van elkaar leren. Dit doet zij onder andere door het onderling verbinden van zorgzame dorpen en het organiseren van themabijeenkomsten, workshops en excursies langs zorgzame dorpen. Lees hier de pledge van Groninger Dorpen.

Generatiethuis

Generatiethuis zet zich met het platform www.mijnhuisopmaat.nl in om een leven lang veilig en comfortabel wonen mogelijk te maken. Dat doen zij door de verbinding tussen ouderen zelf met alle betrokken partijen te versterken en hun kennis te delen met ouderen, gemeenten, corporaties, thuiszorg en met lokale ondernemers. Lees hier de pledge van GeneratieThuis.

Vereniging Parkmanagement Bedrijventerrein (VPB) Emmen

VPB draagt Duurzame Inzetbaarheid Personeel uit, door projecten uit te voeren onder MKB-ondernemers in Zuid-Oost Drenthe. Per ondernemer kijken zij waar deze behoefte aan heeft. Lees hier de pledge van Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen.

NetwerkZON

NetwerkZON is het netwerk van zorg- en welzijnsopleidingen in Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel en staat voor energie, cyclisch, duurzaamheid en netwerken Zorg, Welzijn en Onderwijs. Door middel van het project ‘NetwerkZON2020: the H(ealth) factor’ beoogt NetwerkZON de toekomstige professional zorg en welzijn op te leiden. Lees hier de pledge van NetwerkZON.

Stichting Hamelhuys

Het Hamelhuys biedt kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten en hun naasten een plek waar ruimte is voor psychosociale ondersteuning rondom kanker. Het inloophuis is laagdrempelig: er is geen verwijzing van arts of specialist nodig en mensen kunnen tijdens de openingsuren gewoon binnen lopen. Lees hier de pledge van Inloophuis Hamelhuys.

Stichting Welzijn en Dienstverlening (SWD)

SWD organiseert Grip & Glanscursussen: maatwerkbijeenkomsten voor vrouwen en mannen van 50 jaar of ouder. Doel is deelnemers meer zelfvertrouwen te geven, zodat zij zelf weer initiatieven nemen. Een bewezen hoog percentage deelnemers gaat met meer gevoel van eigenwaarde hun “derde levensfase” tegemoet. Lees hier de pledge van Stichting Welzijn en Dienstverlening (SWD).

Floorball Academie, Unisports & Stichting Unihockey Nederland

Floorball Academie, Unisports & Stichting Unihockey Nederland inspireren en stimuleren op om een verantwoordelijke manier floorball te spelen. Daarmee draagt floorball bij aan een actieve leer- en leefstijl. Lees hier de pledge van Floorball Academie Nederland, Unisports en BOSAN Haaksbergen.

BuroVitaal

BuroVitaal gaat met het vitaliteitsprogramma YouPlus online en offline de vitaliteit van medewerkers trainen en begeleidt medewerkers stap voor stap naar haalbare doelen binnen essentiële thema’s. Zij zijn primair gericht primair op zorg, onderwijs, bedrijfsleven en organisaties met meer dan 50 medewerkers. Lees hier de pledge van BuroVitaal BV.

Biblionet Drenthe & Zorgbelang Drenthe

Samen willen Biblionet Drenthe en Zorgbelang Drenthe bijdragen aan het verbeteren van de gezondheidsvaardigheden en de informatievaardigheden van mensen. Toegang tot informatie, het begrijpen van informatie en het op basis van informatie kiezen voor een gezondere levensstijl: het zijn vaardigheden die in onze huidige kennismaatschappij bijdragen aan een langer en gezonder leven. Lees hier de pledge van Biblionet Drenthe en Zorgbelang Drenthe.

HANNN is de spil binnen het regionetwerk van Alles is gezondheid… in Noord-Nederland. Als regiopartner zorgt HANNN voor verbinding van het landelijke met het regionale om een extra impuls te geven aan de beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland. Organisaties kunnen zich via HANNN bij AIG aansluiten door een pledge te ondertekenen.

Wilt u meer weten over deze gezondheidspledges en/of bent u geïnteresseerd in het ondertekenen van een pledge? Hoe u mee doet en wat er dan van u wordt verwacht leest u hier en voor vragen kunt u contact opnemen met allette.snijder@hannn.eu 

Inmiddels hebben zich al bijna 50 organisaties uit Noord-Nederland via een pledge verbonden aan het initiatief AIG. Noord-Nederland is een van de eerste regio’s die zich zo breed aan AIG committeert met pledges.

Meer informatie over de samenwerking tussen HANNN en Alles is Gezondheid... leest u hier 

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network