Nieuw project! IC Health: verbeteren van digitale gezondheidsvaardigheden in Europa

dinsdag 18 juli 2017

  • HANNN

Het hebben van digitale gezondheidsvaardigheden betekent dat iemand op een goede manier online informatie over gezondheidskwesties kan zoeken en begrijpen. Mensen met digitale gezondheidsvaardigheden zijn beter in staat om een actieve rol te spelen in hun eigen gezondheidsmanagement. Met informatie die ze zelf online vinden en begrijpen, kunnen ze gezonde beslissingen maken, aan preventie doen en een gezondere leefstijl aanhouden wat resulteert in een betere gezondheid. 

In de huidige, digitale, maatschappij blijkt echter dat veel mensen niet de benodigde digitale vaardigheden hebben om op een succesvolle manier online gezondheidsinformatie te vinden en te begrijpen en daardoor geen goed geïnformeerde beslissingen kunnen maken over hun gezondheid.

Het IC-Health project richt zich op het verbeteren van digitale gezondheidsvaardigheden in Europa door het ontwerpen, testen en valideren van een serie open, online cursussen (MOOCs: Massive Open Online Courses). MOOCs zijn grootschalige, online cursussen. Deze zijn gratis, makkelijk toegankelijk en er is geen voorkennis nodig.

Deze MOOCs worden ontwikkeld in verschillende talen (Engels, Frans, Italiaans, Deens, Duits, Nederlands, Spaans en Zweeds) voor verschillende bevolkingsgroepen waaronder kinderen, volwassenen, zwangere en borstvoeding gevende vrouwen, ouderen (60+) en mensen die getroffen zijn door of vatbaar zijn voor type 1 of 2 diabetes.
Meer over het project kunt u hier lezen. 

Door ScanBalt BioRegion is HANNN gevraagd om de rol van coördinator voor dit project in Nederland op zich te nemen. HANNN richt zich hierbij met name op de bevolkingsgroep ouderen (60+).

Eind juni 2017 was HANNN aanwezig bij het driedaags co-creatie seminar in Turijn waar het startschot werd gegeven voor de volgende fase van het project: de co-creatie van de MOOCs (Massive Open Online Courses). In deze fase zal HANNN personen uit de specifieke bevolkingsgroep 'ouderen' samenbrengen in een aantal praktijkbijeenkomsten (CoPs) om de op maat gemaakte cursussen verder samen te stellen, te testen en te verfijnen.

Wilt u meer weten over IC Health of bent u 60+ en wilt u deelnemen aan een tweetal praktijkbijeenkomsten? Stuur dan vooral een mail naar allette.snijder@hannn.eu

Wat is ScanBalt BioRegion?
ScanBalt is een netwerk van Health- en Life Science clusters in de Baltische Staten, Scandinavië, Duitsland en Polen. In Scanbalt zijn meer dan 60 universiteiten en meer dan 3000 bedrijven, kennisinstellingen, ziekenhuizen, innovatie en promotie agentschappen actief. Door samen te werken, profiteren de leden van elkaars best practices, innovaties en strategieën om op de best mogelijke manier de huidige maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Dit project wordt gefinancierd door het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren (financieringsovereenkomst nr. 727474).

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network