Nieuwe Masteropleiding Healthy Ageing Professional aan de Hanzehogeschool Groningen

donderdag 26 mei 2016

  • Zorg Innovatie Forum

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft een positieve beoordeling uitgebracht voor de start van de masteropleiding Healthy Ageing Professional van de Hanzehogeschool Groningen. De masteropleiding wordt aangeboden door het Centre of Expertise Healthy Ageing en is ontwikkeld door vier schools: de Academie voor Gezondheidsstudies, de Academie voor Sociale Studies, de Academie voor Verpleegkunde en het Instituut voor Sportstudies.

Change agent
Onze maatschappij verandert: het zorgsysteem, de technologie en vernieuwingen als e-Health vragen om een andere aanpak van zorgaanbieders en nieuwe competenties van de professional. De masteropleiding Healthy Ageing Professional leidt ‘professionals op met diverse disciplinaire achtergronden die als change agent vanuit hun eigen werkplek intra- en intersectorale vernieuwingen en transities in gang zetten’.

Master of Science
De masteropleiding is ontwikkeld voor professionals die met succes een bacheloropleiding (hbo of wo) hebben afgerond in het domein zorg, sport of welzijn. Of een wo-bachelor sociale of gezondheidswetenschappen. De opleiding is praktijkgericht, zo wordt er samengewerkt met partners uit (semi-)overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Hiermee wordt tijdens de studie al een netwerk gecreëerd. Na afronding van de master ontvangen de studenten het diploma Master Healthy Ageing Professional en mag de graad Master of Science (MSc) gevoerd worden.

Start en intakegesprek
In september 2016 starten de eerste studenten aan de nieuwe masteropleiding, die in voltijd en deeltijd wordt aangeboden. Voor geïnteresseerden worden informatieavonden georganiseerd. Studenten die in september willen starten, kunnen zich inschrijven voor een intakegesprek. Hierna volgt een studieadvies op maat.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.hanze.nl/healthyageingprofessional.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum