Bekijk hier de video van de afgelopen HANNN-bijeenkomst voor "Alles is gezondheid..."

woensdag 13 mei 2015

  • HANNN


Een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland: Alles is Gezondheid is het nationale programma waarin partijen afspraken maken en gezamenlijk acties ondernemen die een beweging op gang brengen. Meer informatie over dit initiatief vindt u hier.

Via het Healthy Ageing Network Northern Netherlands is het mogelijk om een pledge te ondertekenen. Dit is een publieke verklaring waarmee een organisatie plechtig belooft zich te willen verbinden aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid…’ en daaraan zal  bijdragen door gerichte en concrete activiteiten uit te voeren. Een organisatie die een pledge heeft getekend mag zich vervolgens ‘partner’ van het   programma noemen en het logo (partner van)  ‘Alles is gezondheid…’ voeren. 

Eerder zijn via het HANNN al 28 pledges ondertekend. Op 9 december tijdens het HANNN-evenement "...en nog vele jaren" hebben 16 organisaties zich aan het initiatief "Alles is Gezondheid..." verbonden en op 12 maart j.l. op de themabijeenkomst "Goud Gezonde Jeugd" waren dit er nog eens 12. Noord-Nederland is een van de eerste regio's die zich zo breed committeert met pledges aan Alles is Gezondheid.

Het zou mooi zijn als dit er nog meer kunnen worden. Mocht u interesse hebben een pledge te ondertekenen of wilt u graag meer informatie, stuur ons dan een mail

Bekijk hier de video van de 12 pledges die zijn ondertekend op 12 maart. 

 

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network