Open oproep designing a community of care

dinsdag 5 juni 2018

  • Zorg Innovatie Forum

Dien uiterlijk 20 juni 2018 een voorstel in

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties van Nederland uit om samen met ontwerpers te werken aan de transitie van de zorg in de wijk. Vergrijzing, decentralisatie en technologische ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan het zorgaanbod in onze wijken. Door ontwerpkracht in te zetten kunnen verrassende nieuwe inzichten en denkrichtingen worden ontwikkeld. Deadline voor indienen is 20 juni 2018. 

Voor meer informatie: www.stimuleringsfonds.nl

Het Stimuleringsfonds is een cultuurfonds dat opereert op het snijvlak van cultuur, economie en maatschappij, met de creatieve industrie als werkterrein. Naast het uitvoeren van de subsidieregelingen voeren zij ook een aantal programma’s uit. Een daarvan is het programma Zorgomgeving dat zij uitvoeren in opdracht van het Ministerie van OCW. Binnen het programma bestaat de mogelijkheid om onderzoeksprojecten ter  verbetering van de kwaliteit van de zorgomgeving op te starten. Het programma maakt deel uit van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020. Voor meer informatie over de activiteiten rondom het thema zorgomgeving verwijzen wij u graag naar: www.stimuleringsfonds.nl/zorg.

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum