Overzicht subsidies voor eHealth innovaties

woensdag 1 februari 2017

  • HANNN

De rol van ICT in de zorg neemt steeds meer toe. Er worden veel nieuwe oplossingen ontwikkeld, maar er liggen ook veel oplossingen op de plank die de markt niet of nauwelijks bereiken. Financiering in de vorm van subsidie kan innovatieve ideeën een kans geven op de markt.

Subsidieadviesbureau Hezelburcht heeft een overzicht geplaatst van de voornaamste subsidiemogelijkheden voor mkb’ers in de eHealth branche. In onderstaande tabellen staan de relevante subsidies voor een haalbaarheidsstudie, onderzoek & ontwikkeling en een demonstratieproject en marktintroductie op een rijtje.

Aankomende deadlines
 

SME Instruments eHealth call  fase 1 15 februari en 3 mei 2017
SME Instruments eHealth call fase 2 6 april en 1 juni 2017
MIT Haalbaarheid (verwacht) 11 april

Haalbaarheidsstudie
Een  haalbaarheidsstudie brengt de technische en commerciële risico’s in kaart. De voornaamste activiteiten zijn deskstudies.
 

Regionaal Operationele Programma’s, MIT, LBDF
Landelijk MIT, SBIR, SIDN Fonds
EU SME Instrument

Onderzoek & ontwikkeling
Onderzoek & ontwikkelingsprogramma’s richten zich op het ontwikkelen van een prototype en het uitvoeren van testen ten behoeve van het aanbrengen van technische verbeteringen.
 

Regionaal Operationele Programma’s, MIT, LimburgMakers, MRE Stimuleringsfonds, VIA-regeling
Landelijk MIT, Fonds NutsOhra, SBIR, IPC, Innovatiefonds MKB+
EU Interreg MIND, Eurostars, Horizon 2020 (ICT en Health calls)

Demonstratie
Een demonstratieproject richt zich op het valideren van het product. Vaak is prototyping beperkt mogelijk.
 

Regionaal Operationele Programma’s
Landelijk Innovatiefonds MKB+
EU SME Instrument, Active & Assisted Living, Interreg Crosscare

Voor het volledige artikel en meer informatie, klik hier.

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network