Project ‘Anders denken, anders doen’ voor grotere bijdrage lager opgeleiden aan ouderenzorg

maandag 20 februari 2017

  • Zorg Innovatie Forum

In de ouderenzorg zijn veel banen voor lager opgeleide professionals verdwenen, terwijl ouderen allerlei vormen van ondersteuning nodig hebben. Met het steeds ouder worden en langer thuis wonen, nemen hun zorgvragen toe en zijn ze ook ingewikkelder. Daardoor zijn de kwaliteitseisen aan zorgprofessionals gestegen en verdwijnen banen voor lager opgeleiden. Het Zorg Innovatie Forum, NL Projecten en het CAOP starten het project ‘Anders denken, anders doen. Over functies en opleiden in de ouderenzorg’ om dat tij te keren. Lager opgeleiden kunnen goed ondersteuning bieden aan kwetsbare mensen in de thuissituatie en in een intramurale omgeving. Gekeken wordt naar hoe zij elementen van taken van hoger opgeleiden kunnen overnemen en welke scholing daarbij past. Het project is een mix van zorginnovatie met opleidingsinnovatie.

Snijvlak van zorg en welzijn
Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Pas als thuis wonen echt niet meer gaat, verhuizen zij naar een instelling. Hierdoor is de zorgvraag in beide woonsituaties gevallen zwaarder en stelt hoge eisen aan de professional. Maar aan hoog opgeleiden in de ouderenzorg is een groot tekort. Het project ‘Anders denken, anders doen’ wil de inzet van lager opgeleiden in de ouderenzorg weer mogelijk maken voor ondersteunend werk op het snijvlak van zorg en welzijn. Bijvoorbeeld als thuisondersteuner. Met uiteindelijk doel dat de oudere die zorg krijgt die nodig is.

Social enterprise
Het project start in het klein met een 'social enterprise' of sociale onderneming. Op deze manier is het mogelijk vanuit de dagelijkse praktijk ervaring op te doen en aanpakken op tijd bij te stellen. De ouderenzorg vraagt steeds meer om maatwerkoplossingen van lokale zorgaanbieders, gemeenten en de zorgverzekeraar(s) samen. Gemeente Assen, Tinten Welzijnsgroep en enkele zorgaanbieders bespreken in netwerkbijeenkomsten hoe je lager opgeleiden weer kunt betrekken bij de ouderenzorg. Daarnaast is het roc Noorderpoort in Noord-Nederland betrokken bij het ontwikkelen van passende opleidingen.

Ook wordt in de instelling Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD) in kaart gebracht hoe de eigen huidige verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de zorgprofessionals op de niveaus 1 - 6 nu is georganiseerd. Daarna kijkt ZZWD naar een mogelijke andere verdeling die optimaal aansluit op behoeften van de cliënten en medewerkers. Ook gaat de instelling na wat aan opleiding nodig is.

Meer informatie
Hebt u vragen? Naam dan contact op met Paulien van der Meulen, senior adviseur Zorg van CAOP:

E: p.vandermeulen@caop.nl
M: 06 10 34 61 90

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum