Ruim € 4,3 miljoen voor innovaties in het noordelijk mkb

donderdag 3 september 2015

  • Life Cooperative

Ruim € 4,3 miljoen voor innovaties in het noordelijk mkb

Achttien projecten in Noord-Nederland hebben Europese subsidie ontvangen voor innovatie en duurzaamheid. In totaal is € 4.360.654,- toegekend. Dit heeft de Bestuurscommissie Economische Zaken (BC EZ) van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) 1 september besloten. Henk Brink, voorzitter van de BC EZ van het SNN en gedeputeerde van de provincie Drenthe: “Stuk voor stuk mooie projecten, waarin mkb-bedrijven een centrale rol spelen en waarin kennis tastbaar omgezet wordt in nieuwe producten en diensten voor de duurzame, economische en innovatieve ontwikkeling van Noord-Nederland.”

Innovatie, marktpotentie en duurzaamheid

Een onafhankelijke commissie met deskundigen uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen adviseerde de BC EZ van het SNN over welke projecten in aanmerking moesten komen voor subsidie. Anne Jan Zwart, voorzitter van de Deskundigencommissie en directeur van ECOstyle: “Wij hebben de projecten beoordeeld op de mate van innovatie, marktpotentie, kwaliteit van de business case en duurzaamheid. De beste noordelijke projecten zijn in aanmerking gekomen voor subsidie.” De lijst met gehonoreerde projecten is te vinden op de website van het SNN (www.snn.eu/tender2015). In totaal zijn 31 projecten door de Deskundigencommissie beoordeeld.

 OP EFRO Tender Valorisatie 2015

Het geld is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In Noord-Nederland wordt dit geld in deze programmaperiode (2014 – 2020) gefaseerd opengesteld door middel van tenders en open inschrijvingen. Van 12 januari tot 1 mei liep de eerste Tender 'OP EFRO Tender Valorisatie 2015'. Er was € 8 miljoen beschikbaar gesteld om het mkb te ondersteunen in kennis te valoriseren (dat wil zeggen: kennis om te zetten in nieuwe producten en diensten). € 2,5 miljoen daarvan had betrekking op innovaties gericht op CO2-reductie. Bovenop de ruim € 4,3 miljoen EFRO subsidie co financieren de regionale overheden € 1.015.036.

Het resterende bedrag, zo’n vier miljoen, wordt ingezet bij nieuwe stimuleringsregelingen voor het mkb. Deze herfst start een mkb-regeling voor met name kleinere onderzoek- en ontwikkelingsprojecten. Ook zal het SNN in het najaar bekendmaken welke subsidieregelingen in 2016 beschikbaar komen.

Aandachtsgebieden

Life Cooperative