Samen Koken & Eten in de Dorpskeuken van Plaats de Wereld

dinsdag 7 maart 2017

  • HANNN

Plaats de Wereld is van plan om in het voorjaar van 2017 te starten met het programma ‘Samen Koken & Eten in de Dorpskeuken’. De veelkleurige stichting, die in 2014 begon als een plek voor ontmoeting en verbinding, heeft op haar terrein met atelier en dorpstuin al veel bereikt op het gebied van saamhorigheidsgevoel en betekenisgeving. Een mogelijkheid tot samen kunnen koken en eten zou volgens initiatiefnemers Johan en Yvonne Westerhof het plaatje compleet maken.

Plaats de Wereld biedt een ontmoetingsplek aan een gevarieerd gezelschap: er zijn maatschappelijk actieve deelnemers, maar ook veel mensen die behoren tot kwetsbare groepen in de samenleving. Personen uit kwetsbare groepen, waaronder ouderen, allochtone nieuwkomers en mensen met een beperking, hebben vaak te kampen met eenzaamheid en een gebrek aan zingeving. Bij Plaats de Wereld kunnen zij betekenisvol aan de slag en bouwen ze sociale relaties op. Het samen koffie drinken, soep eten en de dorpstuindiners worden gezien als de meest verbindende activiteiten. Samen koken en eten verbroederd en biedt tevens de kans om mensen op een laagdrempelige manier te leren om gevarieerder en gezonder te eten. Dit alles heeft aangezet tot de start van het nieuwe project.

Om de mooie plannen tot uitvoer te kunnen laten komen moet er aan de locatie nog het een en ander gebeuren. Gezamenlijk koken en eten gaat natuurlijk niet zonder keuken en die ontbreekt op het moment nog bij Plaats de Wereld. Om te kunnen garanderen dat iedereen kan meedoen zullen een aantal delen van het pand rolstoelvriendelijk gemaakt moeten worden en zal er een rolstoeltoilet gerealiseerd worden. 

Waar gaat de keuken voor gebruikt worden?

De keuken komt er natuurlijk niet voor niets. Plaats de Wereld wil iedere week op vaste dagen een lunch met maaltijdsoep organiseren, die met zoveel mogelijk ‘eigen’ ingrediënten wordt bereid door deelnemers van tuin en atelier. Maandelijks zal er een dorpstuindiner plaatsvinden, dat gezamenlijk wordt bereid, gegeten en opgeruimd. Recepten worden uitgewisseld, zodat de gerechten ook thuis kunnen worden gemaakt. Er wordt expliciet aandacht besteed aan de keukens van deelnemers die uit andere landen komen, om zo ook over de grens van cultuur heen elkaar beter te leren kennen.

De keuken zal tevens gebruikt worden voor educatieve doeleinden. Zo zullen er regelmatig laagdrempelige kookworkshops georganiseerd worden, zullen er wekelijks een groene leefstijl ochtend en een dagdeel (leren) koken uit de dorpstuin plaatsvinden en is er vier keer per jaar een kookles speciaal voor kinderen. De meest succesvolle recepten die voortkomen uit al deze bijeenkomsten zullen worden gebundeld tot een receptenmap en deze zal te koop worden aangeboden in de winkel van Plaats de Wereld. Ook zullen er culinaire creaties verkocht worden.

Samen Eten bij Plaats de Wereld
Samen Eten bij Plaats de Wereld

Nieuwsgierig geworden? Bekijk hier onze pagina over de stichting of klik hier voor de website van Plaats de Wereld.

Zelf bijdragen aan dit mooie initiatief? Geef Plaats de Wereld een zetje in de rug door sponsor te worden! Hoe dat werkt leest u hier.

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network