Startschot voor twee innovatie- en preventie projecten; Health-i-care en EurHealth-1Health

dinsdag 13 december 2016

  • Life Cooperative

 

 

 

 

 

GRONINGEN – In het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is dinsdag het startsein gegeven voor 2 nieuwe projecten onder leiding van Alex Friedrich, hoogleraar medische microbiologie in het UMCG: Health-i-care en EurHealth-1Health.

Organisaties uit het bedrijfsleven, de gezondheidszorg, de landbouw- en veterinaire sector in Nederland en Duitsland slaan hierbij de handen ineen om antibioticaresistentie bij mens en dier te voorkomen en de risico’s voor patiënten en de volksgezondheid te verlagen. De projecten worden gesteund door de Nederlandse minister van Volksgezondheid, de gezondheidsminister van de deelstaat Niedersachsen, de ministeries van Economische Zaken en de grensprovincies.

Antibiotica weerstaan

Als antibiotica te vaak worden gebruikt en onzorgvuldig worden ingenomen, kunnen steeds meer bacteriesoorten de werking van antibiotica weerstaan. In het ergste geval zijn bacteriële infecties in de toekomst niet meer te behandelen. Een infectie die nu gemakkelijk te bestrijden is, kan dan een ernstige ziekte worden. De nieuwe, sectoroverstijgende projecten in de Duits-Nederlandse grensregio zijn erop gericht dat te voorkomen.

Health-i-care

In het project Health-i-care gaan 30 Duits-Nederlandse consortia, bestaande uit midden- en kleinbedrijven en kennis- en zorginstellingen, innovatieve hulpmiddelen ontwikkelen voor de preventie van infecties en antibioticaresistentie. Het gaat om hulpmiddelen op het terrein van diagnostiek, therapie, reiniging en desinfectie, medische techniek en ICT, variërend van onzichtbare handschoenen, tot game-based leertools en een digitale assistent die zorgprofessionals herinnert aan hygiënevoorschriften.

Een belangrijke projectpartner is de Duits-Nederlandse Handelskamer.

EurHealth-1Health

Het project EurHealth-1Health richt zich op het voorkomen van infecties die niet meer met antibiotica te behandelen zijn, door de gehele ontstaansketen van antibioticaresistentie aan te pakken. De gezondheid van mens en dier hangt rechtstreeks samen en contacten tussen mensen en dieren zijn vaak intensief, bijvoorbeeld in de landbouw, maar ook met huis- en hobbydieren. Daarom is gezamenlijke voorlichting en opleiding in de gezondheidszorg, de veterinaire sector en de landbouw van groot belang.

In dit project zullen vakmensen uit de humane en diergeneeskunde hun deskundigheid bundelen, sectoroverstijgende opleidingen stimuleren en gezamenlijk werken aan behoud en verbetering van de volksgezondheid.

4 jaar

Beide projecten hebben een looptijd van 4 jaar en worden uitgevoerd in het kader van het EU /INTERREG-programma Deutschland-Nederland en meegefinancierd door onder andere de Europese Unie, de ministeries voor volksgezondheid en van economie van Nederland, Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen en de grensprovincies.

Voor het project EurHealth-1Health is een budget van 4,8 miljoen euro beschikbaar; het budget voor het project Health-i-care bedraagt 7,2 miljoen euro.

Aandachtsgebieden

Life Cooperative