SUBSIDIEAANVRAAG “ACADEMISCHE WERKPLAATS TRANSFORMATIE JEUGD FRIESLAND (AWTJF) GEHONOREERD DOOR ZONMW

woensdag 12 augustus 2015

  • Zorg Innovatie Forum

Subsidieaanvraag “Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF): in dialoog naar een sterker opvoedklimaat, effectieve preventie en doelmatige zorg voor jeugd” gehonoreerd door ZonMw.

ZonMw heeft Jeugdhulp Friesland, als hoofdaanvrager, een subsidie toegekend voor de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF)! ZonMw financiert gezondheids-onderzoek en stimuleert zorginnovatie en het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid verder te verbeteren.

AWTJF is een interdisciplinair samenwerkingsverband tussen meerdere partijen in de provincies Friesland en Groningen, waaronder jeugdhulpverlenings- en GGZ-instellingen, de 24 Friese gemeenten, diverse kennisinstituten- en centra, Zorgbelang, Zorg Innovatie Forum, Rijksuniversiteit en Universitair Medisch Centrum Groningen, Stenden en NHL Hogescholen.

In het najaar van 2015 gaat de AWTJF van start met als doel ouders, jeugdigen, professionals, zorg-instellingen en gemeenten in Friesland te ondersteunen bij de jeugdzorg tijdens en na de Transformatie Jeugd (TJ). De centrale doelstelling van AWTJF is het versterken van eigen kracht van jongeren en hun gezinnen, het duurzaam verbeteren van de afstemming en samenwerking rondom en met cliënten, en het realiseren van een daadwerkelijke jeugdhulp transformatie in Friesland.

Dit vraagt een gelijkwaardige inbreng van alle betrokken partijen en een vanzelfsprekender gebruikmaking van elkaars expertise. Hiertoe gaan de deelnemende organisaties een kennis-infrastructuur ontwikkelen waarin de werelden van praktijk, cliënten, beleid, onderzoek en onderwijs dichter bij elkaar worden gebracht door het delen, samenbrengen en verspreiden van benodigde kennis.

In de uit te voeren onderzoeksprojecten wordt gekeken naar – tijdens en na de TJ – bepalende succes-factoren en knelpunten in de zorg, welke concrete verbeteracties zijn nodig om de TJ in Friesland tot een succes te maken en welke casus-overstijgende lessen kunnen hieruit getrokken worden. De opbrengsten van de AWTJF onderzoeksprojecten in een actieve dialoog tussen de samenwerkingspartners, kunnen vertaald worden naar bruikbare kennisproducten die gemeenten, praktijkorganisaties en cliënten ondersteunen bij de transformatie. De ontwikkelde producten worden ook geïntegreerd in diverse opleidingen in het jeugdveld.

Meer informatie: vandermost@zorginnovatieforum.nl

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum