Uniek project Kansen voor Kinderen van start in aardbevingsgebied

maandag 7 maart 2016

  • HANNN
  • Zorg Innovatie Forum

Op 7 maart is de aftrap van het unieke project Kansen voor Kinderen. Kansen voor Kinderen is het gevolg van een unieke samenwerking tussen ambitieuze partners in Noord-Nederland op het gebied van bewegen, sport, cultuur-  en natuureducatie. De partners slaan de handen ineen omdat ze samen met leerkrachten en kinderen in het basisonderwijs een vernieuwend, integraal lesprogramma rond het thema gezondheid & leefbaarheid willen ontwerpen.

In het programma dat de partners van Kansen voor Kinderen de komende jaren met het onderwijs en andere lokale partijen willen maken, staat het versterken van (vakoverstijgende) 21st century skills centraal. Dit zijn eigentijdse vaardigheden zoals zelfreflectie, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, samenwerken, communiceren, creativiteit en omgevingsbewustzijn. De skills helpen kinderen om zich zelfverzekerder, gelukkiger en gezonder te voelen en om zelf bijvoorbeeld ‘gezonde’ keuzes te kunnen maken. Het versterken van vaardigheden en het vakoverstijgend leren denken en werken staat tevens centraal in het advies van het platform Onderwijs2032, dat in opdracht van staatssecretaris Dekker een advies uitbracht over toekomstgericht onderwijs.

Meten is weten
Het aardbevingsgebied heeft de primeur voor het pilotproject Kansen voor Kinderen. Enkele scholen in dit gebied doen mee aan een mix van sportieve, groene en culturele activiteiten van de partners waarin volop aandacht is voor de skills. De scholen worden tijdens het project gevolgd en het project wordt met leerkrachten en kinderen geëvalueerd. Leerkrachten en ouders worden ook benaderd om aan workshops en interviews mee te doen zodat hun behoeftes en ideeën over gezondheidsbevordering en leefbaarheid helder worden en kunnen worden opgenomen in een agenda van de toekomst. De input van kinderen, leerkrachten en ouders zal tevens de basis vormen voor het vernieuwende programma dat de partners ambiëren en de partners kunnen hun aanbod dankzij de opgedane kennis doorontwikkelen.

De partners die Kansen voor Kinderen vormen zijn: het Instituut voor Natuureducatie, Stichting Het Groninger Landschap, Stichting De Boer Op Noord, Stichting FC Groningen in de Maatschappij, Donar, Huis voor de Sport Groningen, Stichting Groningen Noord, Museum Landgoed Verhildersum, Brouwerij Bulthuis, Cultuurclick Groningen, de GGD en het UMCG. Voor de scholen in het aardbevingsgebied die niet meedoen aan de pilot is door de partners een keuzemenu van activiteiten samengesteld. Uit dat menu hebben meer dan twintig scholen een of meerdere activiteiten gekozen, die de komende maanden worden uitgevoerd. Zowel de pilot als het keuzemenu zijn mede mogelijk gemaakt door het NAM Leefbaarheids- en Duurzaamheidsprogramma en worden kosteloos aangeboden aan scholen in het aardbevingsgebied.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Chantal Bakker via c.d.bakker@umcg.nl.